Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

170/2019. (8. 13.) a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Martonvásár, 172/5 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

170/2019. (VIII.13.) határozata

a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő

Martonvásár, 172/5 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződésről

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Martonvásár, 172/5 hrsz-ú ingatlant 25.668,- Ft + ÁFA/féléves bérleti díjért, határozatlan időre bérbe veszi a jelen határozat melléklete szerinti tartalmú bérleti szerződés megkötése mellett.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt bérleti szerződés aláírására és a hozzá kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. augusztus 31.     

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03m_KT_20190813_M%C3%81V%20hatmell%C3%A9klet.pdf