Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

168/2019. (8. 13.) A napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

168/2019. (VIII.13.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend01.ET  Javaslat „Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárás lezárására

2. napirend03.ET  Javaslat bérleti szerződés megkötésére a MÁV Zrt-vel

3. napirend04.ET  Javaslat bérleti szerződés megkötésére a Telenor Zrt-vel

4. napirend05.ET  Javaslat a MartonSport NKft. részére autóbusz vásárláshoz önrész átadására

5. napirend06.ET  Javaslat a Martonvásárért Alapítvány módosított alapító okiratának elfogadására

6. napirend07.ET  Javaslat rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtására

7. napirend08.ET  Javaslat a kárpátaljai magyar gyermekek nyári táboroztatásának támogatására

8. napirend09.ET  Javaslat a Nyilas Misi programmal kapcsolatos támogatási szerződés módosítására

9. napirend10.ET  Javaslat Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

10. napirendEgyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal