Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

174/2019. (8. 13.) rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

174/2019. (VIII.13.) határozata

rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtásáról

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján az „ebr42 önkormányzati információs rendszeren” keresztül az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében kiírt, a 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti önkormányzati kifizetésekhez 9.500.000,- Ft összeghatárig rendkívüli szociális vissza nem térítendő támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium felé.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás szerinti szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. augusztus 15.