Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a polgármesteri programról
az alakuló ülés napirendi pontjairól
a Forum Martini Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a 2011. évi költségvetési koncepciójáról
a Brunszvik Teréz Óvoda részére a gyógypedagógiai fejlesztésről
*
a 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásról
1223/3 hrsz-ú ingatlan árveréséről
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése 1223/3 hrsz-ú ingatlan árverésére
1223/3 hrsz-ú ingatlan árverése ügyében névszerinti szavazásról
76/2010. (IV. 27.) számú határozatát módosítása
jegyzőkönyvvezető
dönt 1223/3 hrsz-ú ingatlan árveréséről
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése vizsgálásra
76/2010. (IV. 27.) számú határozatát módosítása
Martonvásári Városgazda
a Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
szerződéskötés az iskola nyílászáróinak, tornaterem sportpadlójának cseréjéről
név szerinti szavazásról
jegyzőkönyvvezető
*
*
*
*
*
*
a választási eljárásról
*
Közétkeztetésről
Martonvásár Város Önkormányzat közoktatásáról
*
*
„Hitel” tárgyú hirdetménnyel induló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárásról
*
*
lejárt határidejű határozatokról és a pályázatokról
„Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásáról
*
„Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratáról
-*
*
mezőőri tevékenységről szóló éves beszámolóról
*
Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépéséről
Brunszvik Teréz Óvoda személyi juttatásokról
Városi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratáról
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról
Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratának 2010. augusztus 1.-i hatályú III. számú módosításáról
Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának 2010. augusztus 1.-i hatályú IV. számú módosításáról
napirendi pontok
*
lejárt határidejű határozatokról és a pályázatokról készült beszámolóról
Mezőkölpény templomának felújítását
Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről készült beszámolóról
*
civil szervezetekről
20. Martonvásári Napokról
2009. évi temető fenntartási feladatokról készült beszámolóról
költségvetési szervek elemi költségvetéséhez kapcsolódó megvalósítási és teljesítmény tervek elfogadásáról
*
*
Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft fellebbezéséről
esetleges brikett üzem működtetésről
közfeladatokat ellátó cég létrehozásáról
a lejárt határidejű határozatokról és a pályázatokról
pályázat az infrastrukturális fejlesztésről
122/2009. (XI. 3.) határozat kiegészítése
Váli Önkéntes Tűzoltóság működési területéhez csatlakozásról
óvodai felvétel időpontjáról
*
hulladék szállításáról
*
*
*
*
87/2009. (VIII.26.) sz. határozat 1.) pont módosításáról
a választási eljárásról
„Martonvásárért” kitüntető díjat adományról
díszpolgára cím és Martonvásárért kitüntető díj adományozásáról
*
*
*
*
a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről
*
Cafetéria keretről
Klubházról
hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjáról
Ernst & Young Tanácsadó Kft hatástanulmány készítésére adott javaslatáról
*
az állatok tartásáról és védelméről
állatok tartásáról és védelméről
Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratáról
*
Drywall Építőipari Szolgáltató Kft.-ről
„Több település összefogásával megvalósuló rendezvények, táborok szervezése” c. pályázatról
*
a 2009. évi katasztrófavédelmről
ráckeresztúri telephelyű csatorna tisztítómű bővítéséről