Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Martonvásár, Budai út 4. szám (1062 hrsz.) alatti ingatlant érintő szerződés jóváhagyására
egyes útfelújítások elvégzése körében kötendő településfejlesztési megállapodás megkötéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
„Martonvásár Civil Közösségéért” kitüntetés odaítéléséről
„Év Fiatal Példaképe kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Szolgálatában„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Sportjáért„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jólétéért„ kitüntetés odaítéléséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
„Martonvásár Kultúrájáért„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetés odaítéléséről
„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről
„Martonvásár díszpolgára” posztumusz cím odaítéléséről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Martonvásári Városi Könyvtár nyári zárva tartásáról
az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatására
a Martonvásári Kertbarát Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester 2023. I. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester úr érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2023. I. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester úr érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester 2023. I. féléves munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségház épületében helyiség további bérléséről és az ahhoz kapcsolódó helyiségbérleti szerződés elfogadásáról
közszolgáltatási szerződések módosításáról
Pályázat benyújtásáról a ’Helyi fejlesztések támogatása’ címmel kiírt LEADER felhívásra
a védőnői feladatok átadás-átvételéhez kapcsolódó egyes döntések meghozataláról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozattal való egyetértésről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolóról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
az egészségügyi alapellátás 2022. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
az állami tulajdonú, 218. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról
a Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról és az ingatlanhoz kapcsolódó használati megállapodás elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
parkolóépítéshez való hozzájáruló nyilatkozat megadásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretén belül működő MartonKult 2022. évi kulturális projektjeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a civil szervezetekkel való 2022. évi együttműködésről szóló beszámoló elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2022. évi végrehajtásáról
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
mezőőri beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2022. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ épületében helyiség bérbeadásáról és helyiséghez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról
Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról szóló 74/2023. (III.28.) határozat visszavonásáról
a víz víziközmű rendszer vagyonértékelésének és a vagyonkezelési szerződés kiegészítésének elfogadásáról
a Képviselő-testület SZMSZ-e egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolójáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról
I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár 053/20 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról
a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról
zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításának elfogadásáról
Horváth Bálint érintettségről tett bejelentésének elfogadásáról
a Martonvásár, belterület 1243/D helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
az „Embertársainkért” Alapítvány 2022. évi működéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány 2022. évi működéséről
az önkormányzat 2022. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámoló elfogadásáról
az Embertársainkért Alapítványnak 2022. évben nyújtott egyedi önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2022. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő iskola és Kollégium átszervezéséről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola martonvásári feladatellátási helyét érintő átszervezéséről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola kajászói feladatellátási helyét érintő átszervezéséről
a Martonvásár, Béke utca 18. szám (448/3 hrsz.) alatti ingatlan értékesítéséről
a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.-ben lévő üzletrész eladásáról
a 43 és 1075 hrsz.-ú állami közutak megosztásáról és közúti űrszelvényen kívüli terület átvételéről