Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos helyettesítésről
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti tervéről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról
a BERCZI-DENT Kft-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
az egészségügyi alapellátás 2017. évi alakulásáról szóló kiegészített beszámolók elfogadásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Településszerkezeti Terv módosításáról
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
további szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolójáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolójáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
a civil szervezetekkel való 2017. évi együttműködésről
az „Embertársainkért” Alapítvány 2017. évi működéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány 2017. évi működéséről
a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
az egészségügyi alapellátás 2017. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési tervéről, a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozási folyamatáról szóló beszámoló elfogadásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a polgármester 2018. évi célfeladatairól
a polgármester 2018. évi szabadságáról
a polgármester érintettségéről
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz való csatlakozásról
a Százszorszép Alapítvány részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatások elszámolásának elfogadásáról
a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzata részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
Javaslat a 39M Lövész Egyesület beszámolójának elfogadására az önkormányzat által 2016. évben nyújtott visszatérítendő támogatás felhasználásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesületnek az önkormányzat által 2017. évben nyújtott célzott, visszatérítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Római Katolikus Plébánia részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemetetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról, valamint az önkormányzati energiafelhasználás 2017. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítására
gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
az önkormányzat által 2017. évben nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
HÉSZ módosításával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről szóló 225/2017. (XI. 7.) határozat visszavonásáról és szerződéskötési felhatalmazásról
a Brunszvik Teréz Óvoda Továbbképzési Programjának meghatározásáról
a BBK Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos fenntartói nyilatkozattételről
a polgármester II. féléves munkájának értékeléséről