Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

178/2024. (6. 25.) „Martonvásár Sportjáért„ posztumusz kitüntetés odaítéléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

178/2024. (VI.25.) határozata

„Martonvásár Sportjáért„ posztumusz kitüntetés odaítéléséről

 

1.)Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évben „Martonvásár Sportjáért„ posztumusz kitüntetést adományoz SÜLE JÓZSEF részére

a martonvásári kézilabda sikereiért végzett elévülhetetlen áldozatos, önzetlen sportolói és közösségi munkája elismeréseként.

 

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az elismerés átadására a 2024. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerüljön sor.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. augusztus 20.