Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

136/2024. (5. 28.) szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

136/2024. (V.28.) határozata

szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Martonvásár város területén működő szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) további tagjainak az alábbi martonvásári választópolgárokat választja meg:

  1. Buda Csaba
  2. Miklós Gergely Péter

 

A határozat végrehajtásáért felelős: eskütételért – polgármester, beosztásért/oktatásért – jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: következő általános országgyűlési választás