Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

143/2024. (5. 28.) tulajdonközösség létesítő szerződés elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

143/2024. (V.28.) határozata

tulajdonközösség létesítő szerződés elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéhez kapcsolódó a Nonprofit Kft. tulajdonában álló vagyon államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/B. § (2) bekezdése alapján a tagi önkormányzatok tulajdonába ingyenes átszállásával tulajdonközösséget létesítő szerződés elfogadására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:

 

1.             Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint tulajdonos és Velence Város Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzat, mint vagyonátvevő tulajdonostársak között létrejövő tulajdonközösség létesítő szerződés tervezetben foglaltakkal egyetért, azt a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

 

2.             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonközösség létesítő szerződés aláírására azzal, hogy a szükséges, technikai jellegű, érdemi, jogokat és kötelezettségeket nem érintő esetleges pontosításokat s valamennyi a szerződéshez kapcsolódó jognyilatkozatot, szükséges intézkedést megtegyen.

 

Felelős:             Dr. Szabó Tibor

                          polgármester

Határidő:                     2024. június 14.

 

3.             A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tulajdonjog változás bejegyzését követően az Önkormányzat vagyonrendelete módosítása előkészítéséről s az ingatlanok megjelölt tulajdoni hányadai vagyonkataszterbe felvételéről gondoskodjon.

 

Felelős:             Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                          jegyző

Határidő:                     értelem szerint