Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

168/2024. (6. 25.) a Martonvásár, 056/5, 056/11, 056/13, 056/14 és 056/15 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítással vegyes ajándékozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

168/2024. (VI.25.) határozata

a Martonvásár, 056/5, 056/11, 056/13, 056/14 és 056/15 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítással vegyes ajándékozásáról

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat 1. melléklete szerinti vázrajzon feltüntetett Martonvásár, 056/5, 056/11, 056/13, 056/14 és 056/15 helyrajzi számú ingatlanokat, mint ajándékot, és elfogadja a jelen határozat 2. melléklete szerinti telekalakítással vegyes ajándékozási szerződést.

 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Martonvásár, 056/5 és 056/11 helyrajzi számú, kivett magánút megnevezésű ingatlanok vonatkozásában az ajándékozókkal kötendő, az útterület építésére, üzemeltetésére, karbantartására, fenntartására vonatkozó szerződést készítse el.

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1)-2) pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1), 3) pont – polgármester

                                                                       2) pont -  jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1), 3) pont – 2024. július 31.

                                                                       2) pont – 2024. július 15.

 

/upload/files/13m_et_20240625_aj%C3%A1nd%C3%A9koz%C3%A1sok_ihat1mell.pdf

/upload/files/13m_et_20240625_aj%C3%A1nd%C3%A9koz%C3%A1sok_ihat2mell.docx