Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

140/2024. (5. 28.) Dr. Szabó Tibor polgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

140/2024. (V.28.) határozata

Dr. Szabó Tibor polgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Szabó Tibor Martonvásár Város polgármestere, a számára – a 24/2024. (I.23.) határozatban – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek, 2024. 01-05. hónapjában kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért részére – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a tárgyévi költségvetésében tervezett keret terhére – végzett munkájának értékelése alapján, céljuttatásként arányosan bruttó 1.243.442.-Ft összeget határoz meg.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1.) pontban foglalt összeg kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal