Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

127/2024. (5. 28.) a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról és a 1251/1 hrsz.-ú ingatlant érintő településfejlesztési megállapodás elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

127/2024. (V.28.) határozata

a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról és a 1251/1 hrsz.-ú ingatlant érintő településfejlesztési megállapodás elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 78/2024. (III. 25.) határozatát és az AK Ingatlan Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 07-09-004373, adószáma: 11450124-2-07, képviseli: Bakos Dániel ügyvezető) (a továbbiakban: Eladó) 1/1 tulajdonában lévő „kivett ipartelep” megnevezésű 1251 hrsz.-ú ingatlan 6949 m2 térmértékű részét (telekalakítást követően 1251/2 hrsz.- a vázrajz jelen határozat 1. melléklete) megvásárolja 76 500 000 Ft-os vételáron, azzal, hogy a vételár 1. részletét, 38 250 000 Ft-ot a 2024. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére biztosítja és felkéri a jegyzőt, hogy a 2025. évi költségvetésbe tervezze be a fennmaradó vételárrészt.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pontban foglaltak végrehajtása érdekében elfogadja jelen határozat 2. melléklete szerinti telekalakítással egybekötött adásvételi szerződést, és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt, a melléklet szerinti alapvető tartalommal aláírja.
  3. A Képviselő-testület elfogadja jelen határozat 3. melléklete szerinti településfejlesztési megállapodást a Martonvásár 1251/1 hrsz.-ú ingatlant érintő víz- és szennyvízbekötésének jóváhagyása tárgyában, és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt, a melléklet szerinti alapvető tartalommal aláírja.
  4. A Képviselő-testület elfogadja jelen határozat 4. melléklete szerinti Közös tulajdonú létesítmény használatára vonatkozó szerződést, és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt, a melléklet szerinti alapvető tartalommal aláírja.
  5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. június 30.

 

/upload/files/05_ET_20240528_nyomda%20ad%C3%A1sv%C3%A9tele_1mell%C3%A9klet.pdf

/upload/files/05_ET_20240528_nyomda%20ad%C3%A1sv%C3%A9tele_2mell%C3%A9klet.doc

/upload/files/05_ET_20240528_nyomda%20ad%C3%A1sv%C3%A9tele_3mell%C3%A9klet%281%29.doc

/upload/files/05_ET_20240528_nyomda%20ad%C3%A1sv%C3%A9tele_4mell%C3%A9klet.docx