Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

165/2024. (6. 25.) szolgalmi jog alapításáról a Martonvásár, 182/3 helyrajzi számú ingatlanon

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

165/2024. (VI.25.) határozata

szolgalmi jog alapításáról a Martonvásár, 182/3 helyrajzi számú ingatlanon

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő 182/3 helyrajzi számú, kivett szolgáltatóház megnevezésű ingatanának átjárási szolgalmi joggal történő megterhelését a Future Food Immo Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-134154, székhely: 2030 Érd, Fő utca 31., adószám: 11716929-2-13) tulajdonában lévő Martonvásár, 182/4 helyrajzi számú ingatlan javára, jelen határozat mellékletében foglalt szerződés szerint.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban foglalt szerződés (alapvető tartalmában történő módosítás nélküli), és a szolgalmi jog alapításához szükséges dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. július 15.

 

/upload/files/09_et_20240625_szolgalmi_jog_iihatmell%C3%A9klet.doc