Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

145/2024. (5. 28.) A Film Mindenkinek Egyesület LEADER projektjének finanszírozása kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

145/2024. (V.28.) határozata

A Film Mindenkinek Egyesület LEADER projektjének finanszírozása kiegészítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2023. (XI.28.) számú határozatával támogatást nyújtott a Film Mindenkinek Egyesület számára a 3443027234 asz. támogatói okirattal rendelkező LEADER projekt megvalósításához. 8.374.906 Ft-ot visszatérítendő, 5.810.547 Ft-ot vissza nem térítendő támogatás formájában adott át a 2024. évi költségvetéséből, együttesen bruttó 14.185.453 Ft összegben.

2./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Film Mindenkinek Egyesület 3443027234 asz. támogatói okirattal rendelkező LEADER projektjéhez további támogatást biztosít. 1.137.368 Ft támogatást visszatérítendő és 59.861 Ft támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában biztosít a fejmikrofonokhoz kapcsolódóan elnyert támogatás és az önrész (5% önerő) előfinanszírozására.

3./        A Képviselő-testület a 2./ pont szerinti kiegészítő támogatást együttesen bruttó 1.197.229 Ft összegben biztosítja a 2024. évi költségvetésében.

4./        A visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje megegyezik a 229/2023. (XI.28.) Képviselő-testületi határozatban biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejével, azaz az egyesület által benyújtott záró kifizetési kérelmet követő 180. nap.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2-3./ pontban foglaltak szerinti támogatással kapcsolatos szerződést és egyéb dokumentumokat aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos