Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

142/2024. (5. 28.) Gucsek István alpolgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

142/2024. (V.28.) határozata

Gucsek István alpolgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Gucsek István Martonvásár Város alpolgármestere, a számára - a 28/2024. (I.23.) határozatban – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek, 2024. 01-05. hónapjában kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért részére – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a tárgyévi költségvetésében tervezett keret terhére – végzett munkájának értékelése alapján, céljuttatásként arányosan bruttó 1.402.038.-Ft összeget határoz meg.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint gondoskodjon a céljuttatás kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal