Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

164/2024. (6. 25.) szolgalmi jog alapításáról a Martonvásár 0131/5, 0162/4, 0131/13, 43/2, 1075/2 és a 04 hrsz.-ú ingatlanokon

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

164/2024. (VI.25.) határozata

szolgalmi jog alapításáról a Martonvásár 0131/5, 0162/4, 0131/13, 43/2, 1075/2 és a 04 hrsz.-ú ingatlanokon

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szolgalmi jogot kíván létesíteni a Martonvásár 0131/5, 0162/4, 0131/13, 43/2, 1075/2 és a 04 hrsz.-ú ingatlanokon, és ehhez kapcsolódóan elfogadja jelen határozat melléklete szerinti „tulajdonosi hozzájárulás és kártalanítási megállapodás (közcélú vízilétesítmény – szolgalmi jog alapítása hatósági határozattal)” dokumentumot.

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban foglalt dokumentum, valamint a szolgalmi jogok bejegyzésével kapcsolatos dokumentumok aláírására.

 

3) A Képviselő-testület a „Martonvásár-Erdőhát Ivóvízminőség-Javító Programja” címen (azonosító szám: KEHOP-2.1.2-15-2017-00014) zajló projekthez  kapcsolódóan a vízvezetékek nyomvonalával érintett ingatlanokra, valamint a víz-víziközmű rendszer működtetését szolgáló valamennyi létesítménnyel, eszközzel, berendezéssel érintett ingatlanra szolgalmi jogot kíván létesíteni, és ehhez kapcsolódóan felhatalmazza a polgármestert a Martonvásár Város Önkormányzata javára létesítendő szolgalmi jogok bejegyzése érdekében szükséges dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2025. június 30.

 

/upload/files/09_et_20240625_szolgalmi_jog_ihatmell%C3%A9klet.doc