Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

129/2024. (5. 28.) a Martonvásári Városi Könyvtár - MVK NKft. SZMSZ-ének mellékletét képező - ügyrendjének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

129/2024. ( V.28.) határozata
a Martonvásári Városi Könyvtár - MVK NKft. SZMSZ-ének mellékletét képező - ügyrendjének elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Martonvásári Városi Könyvtár ügyrendjét tartalmazó 3. mellékletét 2024. június 1. hatállyal a határozat 1. melléklet szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, MVK NKft. ügyvezetője
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

/upload/files/07m_ET_20240528_K%C3%B6nyvt%C3%A1r%20%C3%BCgyrend%2020240601.docx