Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

176/2024. (6. 25.) „Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetés odaítéléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

176/2024. (VI.25.) határozata

„Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetés odaítéléséről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évben „Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetést adományoz DR.CSEH LAJOSNÉ részére gyermekeink nevelésében, matematika oktatásában évtizedek óta végzett áldozatkész, fáradhatatlan munkájáért, az e téren elért kiváló eredményeiért, példaértékű pedagógusi, közösségi munkájáért, hivatástudatáért.

 

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az elismerés átadására a 2024. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerüljön sor.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. augusztus 20.