Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

163/2024. (6. 25.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

163/2024. (VI.25.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

163/2024. (VI.25.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

78/2024. (III.25.) – a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról – a felek a nyomda épületének adásvételével kapcsolatos szerződést aláírták

101/2024. (IV.23.) – a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratának elfogadása – Az alapító okiratot a felek aláírták, és a Magyar Államkincstár a költségvetési szervet nyilvántartásba vette.

110/2024. (IV.30.) – a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról – a szerződés aláírása folyamatban van

126/2024. (V.28.) – parkolóépítéshez kapcsolódó településfejlesztési megállapodás megkötéséről – a felek a szerzőrést aláírták

143/2024. (V.28.) 2-es pontja – tulajdonközösség létesítő szerződés elfogadásáról - Velencei Szakorvosi Rendelőintézet átszervezéséhez kapcsolódóan a tulajdonközösséget létesítő felek a szerződést aláírták

148/2024. (V.28.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről - a díjazott 2024. június 21-én átvette a kitüntetést

149/2024. (V.28.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről - a díjazott 2024. június 21-én átvette a kitüntetést

150/2024. (V.28.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről – a díjazott 2024. június 14-én átvette a kitüntetést