Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

egyes gyermekétkeztetéssel kapcsolatos járulékos költségek vállalásáról
átmeneti korlátozó intézkedések feloldásáról
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a MartonSport Nonprofit Kft. mint átvevő társaság, a Martongazda Nonprofit Kft. mint a beolvadó társaság és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint a beolvadás után változatlan formában tovább működő jogutód társaság 2020. XII. 31-i fordulónapra elkészített végleges vagyonmérlegei, vagyonleltárai elfogadásáról
a Martonvásár, belterület 1518 helyrajzi számú ingatlanon fennálló Martonvásár Város Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulásról
háziorvosi praxisok támogatásáról
átmeneti korlátozó intézkedések meghosszabbításáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a civil szervezetekkel való 2020-as évi együttműködésről szóló beszámolója elfogadásáról
a 2020. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi kulturális, közművelődési és közgyűjteményi szakmai tevékenységről szóló beszámolójának elfogadásáról
az önkormányzat által 2020. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően kötendő szerződésekről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének V. módosításáról
a Martonvásár, 606 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és átminősítéséről
átmeneti korlátozó intézkedések meghosszabbításáról
telephely létesítéséhez való hozzájárulásról szóló 61/2021. (III. 9.) határozat módosításáról
telephely létesítéséhez való hozzájárulásról
átmeneti korlátozó intézkedések bevezetéséről
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás 3. számú módosításáról
a Fejérvíz Zrt. ázsiós alaptőke emeléséről
a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Igényelt és jóváhagyott többlettámogatás közti különbözet fedezetének biztosításáról az egészségház kialakításával kapcsolatos projektben (TOP-4.1.1-15)
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: CSAPÓ TAMÁS
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: DR. FODOR TAMÁS
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: OROSZ JÓZSEF
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: STEFKOVITS FERENCNÉ
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: FARKAS ERZSÉBET
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: DR. PIMPER LÁSZLÓ
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: GÁBOR ATTILA
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: MUNDI ANDRÁS
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: LIPOVICS JÓZSEF TAMÁS
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: GYURMAN ATTILA
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: VARGA FERENC
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: SZIGETI ZOLTÁN
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: NEMES JÓZSEF
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: KUNA FERENC
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: DR. GYULAY GYULA
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: TÓTH ANDRÁS MIKLÓSNÉ
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: HORVÁTH BÁLINT
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: GUCSEK ISTVÁN
vagyonnyilatkozatok leadásáról
a Gárdonyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására megbízott személyről
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközségnek ingatlanok telekkönyvi rendezéséhez nyújtott támogatás végelszámolása
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására és a beszámolási határidő módosítására
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
az Embertársainkért Alapítvány részére nyújtott élelmiszeradomány felhasználásának elfogadásáról
a Martonvásári Sport Klub részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Forum Martini főszerkesztőjének tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester 2021. évi célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester 2021. évi célfeladatairól
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi rendezvénytervéről
közművelődési megállapodások megkötéséről
a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodás módosításáról és kiegészítéséről
a Településszerkezeti Terv módosításáról
munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
a Martonvásár, 1243/F hrsz-ú ingatlant érintően Toporán Miklósnéval kötött bérleti szerződés módosításáról
a Martonvásár, 1062 hrsz-ú ingatlant érintően a Marton Fruit Kft-vel kötendő bérleti szerződésről
a Martonvásár, 1078 hrsz-ú ingatlant érintően Tóth Tiborral kötendő bérleti szerződésről
a Martonvásár, 885/6 hrsz-ú ingatlant érintően a NAGY-KÚT Bt-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról
a Martonvásár, 42 hrsz-ú ingatlant érintően a Viszló Trans Kft-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról
2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Pályázat benyújtásáról a „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” c. (TOP-3.2.1-16) felhívásra
2021/2022. tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzetről és működési területről
a Fejérvíz Zrt. ázsiós tőkeemelésében való részvételről és alapszabályának módosításáról
a Fejér Megyei Önkormányzat díjaira történő felterjesztésről
a martonvásári 1905/1 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő ajándékozásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlan részét érintő bérleti szerződés kiegészítéséről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. részére ingó vagyonelemek haszonkölcsönbe adásáról
a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően a Mundi Medical Bt.-vel kötendő bérleti előszerződésről
2021. évi likviditási hitel felvételéről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjének jogviszonyával kapcsolatos döntésekről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének módosításáról
az Úszónemzet program helyszín kijelölésére vonatkozó javaslatról
a Tündérkert ’97 Kft.-vel „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” c. közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
az Apha-vet Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
a képviselők 2020. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról
Gucsek István alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről
Gucsek István alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a 2020. évi rendezvényterv kiegészítéséről
az F-Építő Generál Zrt.-vel „Térségi Szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról