Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet költségvetési szervvel, mint vagyonkezelővel vagyonkezelési szerződés megkötéséről
a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet közös alapításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosításáról
adományozási szerződés elfogadására
a 2024. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció módosításáról
„Villamos energia beszerzése 2025” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
„Év Fiatal Példaképe„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Szolgálatában„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Sportjáért„ posztumusz kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Kultúrájáért„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetés odaítéléséről
„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről
„Martonvásár díszpolgára” cím odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a 2024. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció módosításáról
a Martonvásár, 054/4 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról
a Martonvásár, 40/2 helyrajzi számú ingatlan telekalakítással vegyes ajándékozásáról
a Martonvásár, 056/5, 056/11, 056/13, 056/14 és 056/15 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítással vegyes ajándékozásáról
a Martonvásár Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
szolgalmi jog alapításáról a Martonvásár, 182/3 helyrajzi számú ingatlanon
szolgalmi jog alapításáról a Martonvásár 0131/5, 0162/4, 0131/13, 43/2, 1075/2 és a 04 hrsz.-ú ingatlanokon
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
a Martonvásár, 1298/7 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
a Martonvásár, 1298/6 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
a Martonvásár, 1298/3 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Golden Tiger’s Kung Fu Club Sport Egyesület részére nyújtott 2024. évi egyedi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Beethoven Alapítvány 2024. évi támogatásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
„Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Film Mindenkinek Egyesület LEADER projektjének finanszírozása kiegészítéséről
tulajdonközösség létesítő szerződés elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
az Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámolóról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
a mezőőri beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi kulturális projektjeiről szóló beszámolója elfogadásáról
a Martonvásári Városi Könyvtár nyári zárva tartásáról
a Martonvásári Városi Könyvtár - MVK NKft. SZMSZ-ének mellékletét képező - ügyrendjének elfogadásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó beszámolójáról
a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról és a 1251/1 hrsz.-ú ingatlant érintő településfejlesztési megállapodás elfogadásáról
parkolóépítéshez kapcsolódó településfejlesztési megállapodás megkötéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
Martonvásár 2023. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a házi gyermekorvosi ellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lengyelországi Wielka Lipnica településsel való együttműködési szándékról
a "Bölcsőde és játszóudvar építése Martonvásáron" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2023. évi végrehajtásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
A Martonvásári Fúvószenei Egyesület LEADER projektjének finanszírozásáról
megállapodás megkötéséről jóvátételi program lebonyolítása körében
a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének IV. módosításáról
az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámolók elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében megkötött településfejlesztési megállapodás módosítás elutasításáról
a Martonvásár, 0180/5 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratának elfogadása
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet elnevezésű új költségvetési szerv közös alapítására vonatkozó megállapodás elfogadása
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Társaság Áht. szerinti megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatának tudomásul vételéről.
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
gyermekek védelméről
az M7 autópálya fejlesztése miatt szükséges településrendezési eszközök módosításáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
az „Embertársainkért” Alapítvány 2023. évi működéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány 2023. évi működéséről
az önkormányzat 2023. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról