Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a sporttal kapcsolatos feladatok, kötelezettségek megállapításáról
sporttelep hasznosítási, fejlesztési koncepciójáról
iskola alapító okiratának módosításáról
KEOP-7.1.0/11 konstrukcióra benyújtandó pályázat önrészének meghatározásáról
lejárt: 2022. december 30. 23:00
8/2012. (1. 24.) tartozás átvállalásáról
tartozás átvállalásáról
Martongazda Kft. 2012. évi üzleti tervéről
állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
„Martonvásár” név és címer használatának engedélyezéséről
honlap szerkesztő bizottsági tagjainak kijelöléséről
a Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
az önkormányzati médiaszolgáltatásokról és tájékoztatásról
önkormányzati szakfeladatok meghatározásáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatáról
az egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről
szociális feladatok 2011. évi teljesítéséről
általános iskola alapító okiratának módosításáról
Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
önkormányzati díjak adományozása
a Városi és Iskolai Könyvtár továbbképzési tervéről
lejárt: 2022. december 30. 23:00
21/2011. (2. 15.) törvényességi felhívás
törvényességi felhívás
„MARTONBRIKETT” Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása
2011. évi hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjának jóváhagyása
az óvoda beiratkozási és nyári zárva tartási időszakáról
a Százszorszép Táncegyüttes 2011. évi művészeti tervéről
lejárt: 2022. december 30. 23:00
46/2011. (3. 29.) A sportkoncepcióról
A sportkoncepcióról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
Lovas Egyesület kezdeményezéséről
óvodavezetői pályázat kiírásáról
beszámoló a szociális igazgatás területén végzett 2010. évi tevékenységről
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves beszámoló
gyermekvédelmi és szociális beszámolós elfogadásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
Társasági szerződés elfogadásáról
ütemterv önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal státusz számáról, szervezeti felépítéséről
A Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
Martonvásár katasztrófavédelmi és polgári védelmi helyzetéről szóló beszámoló
A Forum Martini online hirdetési díjairól
Martonvásár Város 2011. évi kötelező feladatainak finanszírozásáról
törvényességi felhívásokról
óvodai pályázat támogatásáról
katasztrófavédelmi és polgári védelmi ütemtervről
Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről
lejárt: 2022. december 30. 23:00
120/2011. (7. 5.) Klubház megszűntetéséről
Klubház megszűntetéséről
a Brunszvik-Beethoven Központ státuszainak számáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
Lakópark beruházáshoz kapcsolódó szerződések megkötése tárgyában
Erdőhát-Kismarton ivóvíz- és szennyvízhálózatának átvételéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Művészeti Iskola státusz számának bővítése
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás létrehozásáról
Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről
pályázat benyújtásáról az Arany János Tehetséggondozó Programba
Polgármesteri jutalom felhasználásra
Óvodamúzeum látogatási díjairól
könyvtári díjak meghatározásáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
Forum Martini Szerkesztő Bizottsági tagjainak kijelöléséről
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
„Martonvásár” név használatának engedélyezéséről
lejárt: 2022. december 30. 23:00
174/2010. (10. 12.) a polgármesteri programról
a polgármesteri programról
a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásban az önkormányzatot képviselő polgármester helyettesítési rendjének megállapításáról
lejárt: 2022. december 30. 23:00
188/2010. (11. 2.) tanácsnok választásáról
tanácsnok választásáról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
számítástechnikai eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzés elbírálásáról
a „Martonbrikett” Kft. alapító okiratának módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetési beszámolója
a Martonbrikett Kft. Javadalmazási Szabályzatáról
a Martonbrikett Kft. felügyelő bizottsága elnökének javadalmazása
településfejlesztési megállapodás megkötéséről a Hazai Hús Zrt-vel
Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
terembérleti díjak meghatározásáról
Óvodamúzeum látogatási díjairól
Könyvtári díjak meghatározásáról
Társulási díjak meghatározásáról
szerződések meghosszabbítására adott felhatalmazás tárgyában
a polgármester illetményének megállapításáról
a polgármester illetményének megállapításáról
Kistérségi munkaszervezet integrációja
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázata elbírálása tárgyában