Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

A Brunszvik-Beethoven Központ pályázatainak támogatásáról
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
„Szép porta” pályázat meghirdetéséről
Polgármesteri jutalom felhasználása
Képviselő-testületének likvidhitel felvételéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Pályázat benyújtásáról KDOP-3.1.1/C-12 azonosító számú kiírásra
A KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra benyújtandó pályázatról szóló 108/2012. (VI.26.) határozatának módosításáról
A BBKÖZpont által benyújtott TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0116 kódszámú pályázathoz kapcsolódó státuszbővítés engedélyezése
A Közterületi Arculati Stratégia elfogadásáról
Turisztikai desztináció menedzsment szervezet alapításáról és közös turisztikai stratégiai megállapodásról
Az óvoda alapító okiratának módosításáról Képviselő-testületének
Az általános iskola alapító okiratának módosításáról
A BBK alapító okiratának módosításáról
Iskolatej program folytatásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
A Szent László Völgye Szennyvíztisztító- és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által létrehozandó új gazdasági társasággal kapcsolatos eljárásról
Helyi tömegközlekedés ellátásáról
Az Óvodamúzeum látogatási díjairól
A Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről
Köznevelési intézmények működtetéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Az önkormányzat adósságának átvállalására kötendő megállapodás feltételeként szolgáló nyilatkozatokról
A Martongazda Kft. 2012. évi közszolgálati feladataira biztosított önkormányzati támogatás módosításának előkészítésére
A Martongazda Kft. 2013. évi közszolgálati feladataira biztosított önkormányzati támogatás jóváhagyásáról
Az iskolatej program folytatásának módosításáról
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A Partnerségi egyeztetés megállapításáról
„Szép porta” pályázat 2013. évi meghirdetéséről
Kormányzati támogatás felhasználásáról
„Martongazda” Kft. 2013. évi üzleti terve
Pályázat benyújtásáról KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú konstrukcióra
Szerződés pályázat előkészítésére KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú konstrukcióhoz kapcsolódóan
Közszolgáltatási szerződés megkötéséről
A szociális és gyermekjóléti feladatok 2012. évi teljesítéséről
A vis maior esemény okozta helyzet megoldásáról
Az önkormányzat Pályázati Szabályzatának elfogadásáról
Martonvásár Város támogató nyilatkozata Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedései mellett
Víziközmű-üzemeltetési jogviszony alapjául szolgáló szerződések megkötéséről
A 39/2013. (II.26.) KT határozat útfelújítási projektre vonatkozó mellékletének módosításáról
a sporttal kapcsolatos feladatok, kötelezettségek megállapításáról
sporttelep hasznosítási, fejlesztési koncepciójáról
iskola alapító okiratának módosításáról
KEOP-7.1.0/11 konstrukcióra benyújtandó pályázat önrészének meghatározásáról
lejárt: 2022. december 30. 23:00
8/2012. (1. 24.) tartozás átvállalásáról
tartozás átvállalásáról
Martongazda Kft. 2012. évi üzleti tervéről
állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
„Martonvásár” név és címer használatának engedélyezéséről
honlap szerkesztő bizottsági tagjainak kijelöléséről
a Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
az önkormányzati médiaszolgáltatásokról és tájékoztatásról
önkormányzati szakfeladatok meghatározásáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatáról
az egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről
szociális feladatok 2011. évi teljesítéséről
általános iskola alapító okiratának módosításáról
Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
önkormányzati díjak adományozása
a Városi és Iskolai Könyvtár továbbképzési tervéről
lejárt: 2022. december 30. 23:00
21/2011. (2. 15.) törvényességi felhívás
törvényességi felhívás
„MARTONBRIKETT” Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása
2011. évi hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjának jóváhagyása
az óvoda beiratkozási és nyári zárva tartási időszakáról
a Százszorszép Táncegyüttes 2011. évi művészeti tervéről
lejárt: 2022. december 30. 23:00
46/2011. (3. 29.) A sportkoncepcióról
A sportkoncepcióról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
Lovas Egyesület kezdeményezéséről
óvodavezetői pályázat kiírásáról
beszámoló a szociális igazgatás területén végzett 2010. évi tevékenységről
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves beszámoló
gyermekvédelmi és szociális beszámolós elfogadásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
Társasági szerződés elfogadásáról
ütemterv önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal státusz számáról, szervezeti felépítéséről
A Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
Martonvásár katasztrófavédelmi és polgári védelmi helyzetéről szóló beszámoló
A Forum Martini online hirdetési díjairól
Martonvásár Város 2011. évi kötelező feladatainak finanszírozásáról
törvényességi felhívásokról
óvodai pályázat támogatásáról
katasztrófavédelmi és polgári védelmi ütemtervről
Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről
lejárt: 2022. december 30. 23:00
120/2011. (7. 5.) Klubház megszűntetéséről
Klubház megszűntetéséről