Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

157/2024. (6. 25.) a Golden Tiger’s Kung Fu Club Sport Egyesület részére nyújtott 2024. évi egyedi önkormányzati támogatáselszámolásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

157/2024.(VI.25.) határozata

a Golden Tiger’s Kung Fu Club Sport Egyesület részére nyújtott

2024. évi egyedi önkormányzati támogatás

elszámolásának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja a Golden Tiger’s Kung Fu Club Sport Egyesület részére, az önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére nyújtott 300 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/02m_et_20240625_golden%20tigers%20egyes%C3%BClet_besz%C3%A1mol%C3%B3_mell%C3%A9klet.pdf