Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

166/2024. (6. 25.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

166/2024. (VI. 25.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) 59. § (2) bekezdése alapján Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2018. (IV. 11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: településképi rendelet) módosítását határozza el az alábbi célokból:

 

  1. a szakmai konzultációra, valamint a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályok;
  2. a településképi rendeletben meghatározott településképi követelmények;
  3. az épületfeliratokra, egyéb grafikai elemekre, molinókra, reklámokra, reklámhordozókra, cégérekre, cég- és üzletjelzésekre, továbbá az egyéb hirdetési célú műszaki berendezésekre vonatkozó településképi előírások

felülvizsgálata és módosítása.

 

II. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a településképi rendelet jelen határozat I. pontjában foglaltak szerinti módosításának előkészítésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. november 30.