Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

167/2024. (6. 25.) a Martonvásár Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

167/2024. (VI.25.) határozata

a Martonvásár Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére 2022. évben nyújtott önkormányzati visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéseként, az elszámolási határidő LEADER támogatással való elszámolásának elhúzódása miatti késve történő benyújtása ellenére, a jelen határozat melléklete szerint.

 

  1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Egyesület a támogatást maradéktalanul és a célnak megfelelően használta fel, további követelése nem áll fenn.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal