Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

128/2024. (5. 28.) Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

128/2024. (V.28.) határozata

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó beszámolójáról

 

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi és tevékenységéről szóló beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat és a Kft. között létrejött hatályos fenntartói és támogatói keretszerződés, valamint a közfeladatellátásokra kötött közszolgáltatási szerződések alapján, jelen határozat 1. mellékletének 4. melléklete szerint elfogadja a közfeladatellátásokra átadott támogatások elszámolását, és felkéri az ügyvezetőt, hogy a közfeladatellátások finanszírozásához szükséges, de az önkormányzati támogatási összegben a 2023-as évben nem biztosított 30 705 363 Ft-ot a Kft. eredménytartaléka terhére biztosítsa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    2024. május 31.

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

2023

 

 

Tartalom:

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

 

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 8

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 12

 

 

 

Mellékletek:

 

 1. Mérleg - eredmény kimutatás
 2. Kiegészítő melléklet
 3. Kiadások és Bevételek összesítése főkönyv szerint
 4. Önkormányzati támogatás felhasználása
 5. Könyvvizsgálói jelentés
 6. Piac és kézműves vásár tájékoztató

 

 

Martonvásár, 2024. április 12.

 

 

                                                                                                        Tóth Balázs

                                                                                                          ügyvezető

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

 

Az összevont cég, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. életében 2023 volt a harmadik teljes év. Azonban ezvolt az első olyan év, amikor a működésünkhöz szükséges kalkulált támogatásnak nem kaptuk meg a 100%-át, hanem tervezett módon az évek során a társaságnál (illetve jogelődeinél) felhalmozott eredménytartalék nagy részének felhasználását is beszámítottuk a működés biztosításába. Az év elején elfogadott üzleti tervünkben 40 millió forinttal kevesebb támogatást kaptunk az önkormányzattól, mint ami a tervezett támogatási igényünk összege volt. Ezzel együtt a 2023-as esztendőben is sikerült gazdaságilag stabilan és megfelelő színvonalon üzemeltetni a városi intézményeinket. A számviteli eredményünk és a gazdasági adatok a pénzügyi beszámoló fejezetnél vannak részletesen kifejtve.

                           

Az előző esztendő is sok feladatot tartogatott, az egy évvel korábban elkezdődött fegyveres konfliktus sajnos nem ért véget, sőt, további következmények begyűrűzésével az infláció még a 2022-es 14,5%-oshoz képest is tovább nőtt, 17,6%-ra. Ez volt a legmarkánsabb tényező, amivel minden kiadásunk kapcsán alapvetően meg kellett küzdenünk. Nyilván az a változás is részben ennek tudható be, hogy az önkormányzattal közös energiabeszerzésünk kiírásakor eddig még nem alkalmazott módon szereztük be a gázt, hogy nagyobb részben a tőzsdei energiaáraktól függő, havonta változó egységárak kifizetését vállaltuk. Persze a döntés meghozatalakor is igyekeztünk diverzifikálni a kockázatot, ezért a legnagyobb gázfogyasztó helyszínen (ami az általános iskola-sportcsarnok-Járási Hivatal-Könyvtár egység) fix árban szerződtünk, csak a többi helyszínen választottuk a „mozgó ár” szerinti számlázást. Erről azóta szerencsére az derült ki, hogy jó döntés volt, mert a megtakarításaink legnagyobb részben az árak kedvező irányú elmozdulásából eredtek.

 

Az ázsiós tőkeemelésként kapott 80 millió forintot egész évre elkülönítettük, és két részletben lekötöttük, a működésünk finanszírozása szempontjából nem számoltunk vele, de biztos tartalékot jelentett esetleges nem várt események esetén, és a lekötés kamatai pedig csökkentették az önkormányzati támogatási igényünket, hiszen a módosított terv kialakításakor figyelembe vettük.

A tervezett önkormányzati nagy projekteket (kerékpárút építés, orvosi rendelő felújítás,) mégsem társaságunkon keresztül valósítja meg az önkormányzat, ezért az erre a célra kapott projektpénzek visszafizetésre kerültek, és az erre vonatkozó szerződéseket is megszüntettük.

 

A 2023-as évre elfogadott üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések megvalósulásáról az alábbiakban tudok beszámolni:

 

 

 

A 2023-AS ÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSA:

 

MVK központi iroda

 1. Pénzügyi terv tartása, költséghatékony működés, az eredménytartalékunk minél nagyobb mértékű megóvása érdekében

TELJESÜLT. A pénzügyi eredményünk a tervezettnél 9,3 millió forinttal jobban alakult, így sikerült az eredménytartalékot nem teljesen felhasználni, megmaradt 16,5 millió forint.

 

 1. Tapasztalt személyi állomány megtartása, megbecsülésük további javítása

TELJESÜLT. A tavalyi év szeptemberétől bevezetésre került a Cafetéria társaságunknál is fejenként nettó 15.000,- Ft havi juttatással. A támogatások körét sikerült kiterjeszteni: az iskola kezdési támogatásokon felül, bevezetésre került a családi telefonszámok (3 fő/munkavállaló) céges flottakedvezménybe vonásának lehetősége és a munkavégzéshez szükséges szemüveg 50%-os támogatása. Évente 4 alkalommal a teljes állomány közös eseményen találkozik. Az állományból alig van távozó, olyan pedig egy sem, aki a munkahelyi állapotok miatt megy el.

 1. Városimázs szempontjából jelentős rendezvények színvonalas támogatása ( Tour de Hongrie)

TELJESÜLT. Az esemény tervszerűen lezajlott, ismét nagy médiafigyelmet kapott városunk.

 1. Céges arculati elemek minél szélesebb körű használata

TELJESÜLT. A munkaruhákra beszerzés után rákerültek a céges arculati elemek, a gépjárműveink is egységes megjelenést kaptak. A digitális felületeken (pl. közösségi média), a levelezésben, hirdetések formátuma is igazodik az arculati megjelenéshez. Továbbá a két új helyszínünkön az épület feliratok is ennek megfelelően kerültek kihelyezésre. (MartonGazda Telephely, MVK központi iroda)

 

MartonSport

 1. 2023-as TAO pályázataink megtervezése, határidőben történő beadása

TELJESÜLT. Minden év februárjának végén kell beadni a TAO-s pályázatainkat, ez tavaly is határidőben megtörtént. Ezáltal a 2023/24-es sportszezon finanszírozása is biztosított.

 1. Az újonnan jóváhagyott TAO kereteink maradéktalan feltöltése

(RÉSZBEN) TELJESÜLT. A lehetőségeinkhez képest 100%-ban feltöltésre került a keretünk, de az MKSZ által „befagyasztott” 50% most januártól válik feltölthetővé, itt még van 8,0 millió forint, amit be kell gyűjteni.

 1. Bérleti bevételi terv maradéktalan megvalósítása

TELJESÜLT. Az energiaárak megugrása után 2023. január 1-től megemeltük a bérleti díjainkat, ezáltal a bevételeink igen jól alakultak, és már jóval meghaladjuk a járványhelyzet előtti bevételi szintet.

 

 

 1. Új humán erőforrás bevonás lehetőségeinek megteremtése, majd megtalálása és bevonása az utánpótlás nevelési feladatokba

NEM TELJESÜLT. Ezt az elképzelésünket a polgármester úr nem támogatta, ezért ennek megvalósításától elálltunk, nem került foglalkoztatásra újabb munkaerő. Az erre kapott pályázati forrást a sportszezon végén vissza kell fizetnünk.

MartonKult

 1. Színesíteni a kulturális palettát, új programok kitalálása

TELJESÜLT. Az alább található kulturális tevékenységi beszámolóban részletesen ki van fejtve, mennyi minden új eseménysor indult el. (Pl. Mesedélutánok a könyvtárban, KVÍZ ESTEK a BBK-ban, Helló Marton Nap). A kiállítóterem kihasználtságára is figyeltünk, hat kiállítást is tartottunk 2023-ban.

 1. Ajándéktárgyak árusításának elindítása (Óvodamúzeum)

TELJESÜLT. Tavaly áprilistól 5 féle ajándéktárgy vásárolható az Óvodamúzeumban (martonvásári képekkel díszített hűtőmágnes, bögre, kulacs, vászontáska, jegyzettömb), melyből összesen 337 db-ot adtunk el, ezzel 251.500,- forinttal gyarapítva a bevételi adatainkat.

 1. Forum Martini szerkesztőbizottságában való aktív részvétel

TELJESÜLT. A Kulturális Iroda munkatársai a szerkesztőbizottság munkáját nagyban segítik, határidőben gondoskodnak a rájuk bízott tartalom megfogalmazásáról és leadásáról.

 1. Kis közösségekkel való szorosabb együttműködés

TELJESÜLT. Ez egy folyamatos és nagyon sok energiát felemésztő feladat, hiszen szerencsére rendkívül sok közösség működik Martonvásáron. A kulturális irodánkkal a tavalyi évben 23 civil szervezet és számtalan civil személy működött együtt. Kiemelt partnerkapcsolataink egyik típusa a közművelődési megállapodással megerősített együttműködés, amely három szervezettel van érvényben. Élő kapcsolatot ápolunk a történelmi egyházak képviselőivel is, adventi gyertyagyújtásainkat az ő bevonásukkal szerveztük.

 1. Városi hangulatteremtő akciók és egyéb közösségépítő rendezvények szervezése

TELJESÜLT. Áprilisban és decemberben városszerte elhelyezett kedves dekorációk csaltak mosolyt az arra járók arcára, a Költészet napja alkalmából versidézetekkel ajándékoztuk meg a lakosokat, de volt őszi kavicsfestési akciónk is, ami rengeteg pozitív visszajelzést kapott, még a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt róla.

 1. Testvértelepülési kapcsolatok fejlesztésében való hathatós közreműködés

TELJESÜLT. Folyamatos kapcsolattartás mellett júliusban képviseltük városunkat német testvérvárosunkban, Baienfurtban. Szeptember elején, a Hello Marton! Fesztivál keretében került sor a Baienfurttal kötött testvérvárosi szerződés 30. évfordulójának megünneplésére, ahol a szervezésben és a lebonyolításban is nagy szerepet vállaltunk. A testvértelepülésekkel való kapcsolattartás sikerességét mi sem támasztja jobban alá, hogy a 2024-es évben már az ezzel kapcsolatos feladatok is átkerültek a MartonKult feladatai közé és költségvetési támogatást is kapunk hozzá.

 1. Bérleti és egyéb bevételi lehetőségek aktívabb kihasználása (marketing tevékenység erősítése által)

RÉSZBEN TELJESÜLT. A bérleti bevételeink az alábbi táblázat szerint alakultak az elmúlt években (A tavalyi filmforgatás bevételét levonva kapunk reális képet, anélkül 1,675 lenne a 2022-es teljes bevétel):

 

 

 

MartonGazda

 • Takaros, rendezett városkép fenntartása és erősítése

TELJESÜLT. A városkép rendezettsége, ápoltsága - főként a központi, leglátogatottabb helyszíneket tekintve - javult, folyamatosan tiszta és karbantartott látványt nyújt. Az ide látogatók egyöntetű elégedettséggel szólnak a látottakról.

 

 1. Temető szoftver bevezetése, adminisztráció korszerűsítés

TELJESÜLT. A bevezetett rendszer (MEMORIAL szoftver) korszerűbb, bármilyen digitális eszközről, akár telefonról elérhető. Pontosabb nyilvántartást tesz lehetővé, a pontosan felmért térkép az adatokkal összekapcsolásra került. Statisztikai adatok kigyűjtése lehetséges, a temető naptár naprakész, minden eseményt tartalmaz, és automatikus számlázást is tud. 

 

 • Közvilágítás korszerűsítésben közreműködés a megtakarítások növelése céljából

TELJESÜLT. A közvilágítás bővítése korszerű lámpatestekkel a Sporttelep utcában megújult, a Mezei utcában és a Széchenyi utca Kossuth tér melletti hiányzó szakaszán kiegészült a kollégáink munkájának eredményeképpen (új kandeláberek felállítása).

 

 • Telephely bejáratának, környezetének fejlesztése (kapu kiépítése, szilárd burkolat elhelyezése)

RÉSZBEN TELJESÜLT. Az utcai kerítés és a motoros kapu, az épület bejárata előtti járda, a vízelvezetés kialakítása megtörtént, a személyzet járműveinek a parkoló térburkolata és a hátsó betonos manipulációs tér mind saját karbantartóink kivitelezésében elkészült. A biztonság növelésére is figyeltünk, számkódos ajtózár és kamerák is felszerelésre kerültek.  A bevezető út és az épület melletti út burkolata továbbra is hiányzik.

 

 1. Közfeladatok ellátás szervezettségének növelése, színvonal emelés (pl. bejelentési csatorna kommunikálása, visszajelzések küldése)

RÉSZBEN TELJESÜLT. Annak ellenére, hogy az ellátandó terület és feladatmennyiség növekedett, az események bejelentése és megjavítása közötti idő csökkent, bejelentésre külön e-mail cím létrehozása megtörtént (muszak@martongazda.hu). A visszajelzéses rendszer kialakítása még a következő év feladatai közé tartozik.

 

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

 

Örömmel tölt el bennünket, hogy az üzleti tervben megfogalmazott és jóváhagyott célkitűzéseken felül az MVK olyan dolgokat is megvalósított, amik év közben adódtak vagy fogalmazódtak meg:

 

 • A saját telephelyünk fejlesztése (aszfaltos útcsatlakozás, motoros kapu és utcai kerítés, kamerák , épület felirat elhelyezése) 
 • Önkormányzati ingatlanállomány változásában közreműködés (PL. Rákóczi utcai ingatlanok elbontása után a tereprendezés és füvesítés)
 • Az is elismerésnek tekinthető jel, hogy az önkormányzat egyre több olyan projekt jellegű feladattal, kisebb beruházással bízza meg társaságunkat, ami a közfeladat ellátáson felüli feladat, mert a szakértelmünk és a képességünk is megvan hozzá. (közreműködés a közvilágítás korszerűsítésben)
 • A telepített digitális termosztátokat és hőmérőket minden helyszínünkön folyamatosan felügyeltük és szabályoztuk, így az energia megtakarítás tekintetében Martonvásár intézményei összesen 20%-os áram, illetve 40%-os gáz felhasználás csökkenést értünk el az előző évhez viszonyítva.
 • Augusztusban szerveztünk egy napos csapatépítő kirándulást Etyekre a teljes személyi állomány részvételével, ahol megfogalmaztuk a céljainkat és játékos formában tovább erősítettük a munkahelyi közösségünket.

 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a MartonKult 2023. évi tevékenységéről (Dr. Bocsi Andrea)

 

A koronavírus világjárvány terjedése a 2023-as évünkre szerencsére már nem nyomta rá bélyegét, közművelődési intézményünkben a nagy létszámú, civil szervezetek által szervezni tervezett bálok (Huszárbál, iskolai bál, stb.) megvalósultak, mindannyiunk nagy örömére. Köszönhetően a civilekkel, a civil szervezetekkel való jó kapcsolataink folyamatos ápolásának, közéjük való beágyazottságunknak, a BBK-hoz kapcsolódó civil hálózatunk agilitásának, házunkban a közösségi élet már elevenen működött 2023-ban, segítségüket is bevonva igyekeztünk Martonvásár kulturális és közösségi életét élénken tartani. Nagy segítségünkre voltak ebben a szombatonként megrendezett Piac+Program események, amelyekre a lakosság már stabilan számít, hiszen a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ állandó programelemévé váltak ezek a rendezvények, legyen szó gyermekkoncertekről, ismeretterjesztő előadásokról, zenés műsorokról, kézműves foglalkozásokról, börzékről, gyermekszínházi előadásokról vagy térzenéről. A tapasztalataink azt mutatják, hogy a helyiek számára a rendezvényterünk találkozási ponttá vált szombat délelőttökön, és ez az egyéb rendezvényeink látogatottságát is növelte. A kézműves vásárokra is nagy igény mutatkozott az elmúlt évben, amelyeket havonta egyszer, az éppen aktuális ünnephez vagy nagyobb kulturális rendezvényhez kapcsolódóan rendeztünk meg. A rendszeres szombati piacaink során, illetve a kézműves vásáraink alkalmával árusító személyekről és termékkörökről a 6. sz. melléklet nyújt részletes tájékoztatást.

Külön hangsúlyt helyeztünk közösségépítő feladatkörünk ellátására, és arra törekedtünk, hogy hónapról hónapra olyan eseményeket szervezzünk, amelyekben a kisközösségek, klubok és családok is aktívan részt tudnak venni (pl.: tojásfa-díszítés, közösségi karácsonyfa-díszítés és bontás, kemencés programok, aszfaltrajzolás, versbefőttek városszerte, habparty, kincskereső játékok, húsvéti nyulak, Mikulások és hóemberek „inváziója”, stb.)

Rendezvényeink havi bontásban történő felsorolása a részletes havi programplakátjainkon olvasható, de szeretném kiemelni, hogy a tavalyi év során számos olyan eseményt szerveztünk, amely nagy érdeklődésre tett szert, így a Gyermeknapunk, a nyáresti piknikek, a fesztiváljaink, a Szent Márton nap és az Adventi Jótékonysági Vásár is. Igyekeztünk, hogy a nemzeti ünnepeket és az emléknapokat, valamint a jeles napokat (Magyar Kultúra Napja, Költészet napja, Népmese napja, Víz Világnapja, Turizmus világnapja, stb.) is méltó módon, alkalmanként színvonalas kulturális műsorral gazdagítva szervezzük meg. A tavalyi évben – új kezdeményezésként - tíz alkalommal tartottunk könyvtári mesedélutánt, amelyre meseolvasónak a város prominens személyiségeit kértük fel, és amely nagy sikert aratott a gyermekes családok körében. Júniusban Mesejuniálist is tartottunk. Októberben életre hívtuk a Martonvásári Versklubot is, amely mostanra stabil érdeklődésre tesz szert havonta. Új kezdeményezésként említhetjük meg az igen népszerű Kvíz Estjeinket is, melyek folyamatosan teltházas eseményként rendkívül vegyes összetételű embernek okoz remek és tartalmas szórakozást.

Kiemelt eseményünk volt tavaly a Tour de Hongrie martonvásári rajtjánál a szurkolói aktivitások menedzselése, amelynek sikere az egész évben tapasztalható volt.

Külön figyelmet fordítottunk az oktatási intézményekkel való együttműködésre, amikor olyan programokat szerveztünk, amelyek kimondottan az iskolás vagy óvodás korú gyermekeknek szóltak. A Művészeti Iskola programjainak is állandó helyszínéül szolgálunk, táncházaik is a rendezvénynaptárunk állandó eseményei.

Kiállítótermünket igyekeztünk értékes kiállításokkal vonzóvá tenni. Májusban Burián Norbert képzőművész, júniusban Solymos Tamás festőművész kiállítását nyitottunk meg. Augusztustól Foltin Jolán életműkiállítását tekinthették meg az érdeklődők, szeptemberben a Folyton-folt Csoport remekműveiben gyönyörködhettek a vendégeink. Októbertől pedig a Kossuth-díjasok kiállítást mutattuk be a hozzánk látogatóknak, illetve decemberben a Pápay Iskola Együtt-Értük Alapítványának kiállítása volt látható.

A tavalyi évben aktívan közreműködtünk a testvértelepülési programok szervezésében és lebonyolításában is. Az adventi gyertyagyújtások városi eseménnyé szervezése révén szorosabbra fűztük kapcsolatainkat az egyházakkal is. Munkánkat a Martonvásári Kulturális Egyesület egész évben nagyban segítette.

A 2023-es évben a MartonKult csapata olyan elhivatott, lelkes rendezvényszervezőkből álló stábbá alakult, akiknek az volt a célja, hogy olyan kulturális évadot bonyolítson le, ami a martonvásári lakosság és az alapítónk együttes megelégedésére szolgál. Reméljük, sikerült.

 

 

 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a MartonGazda 2023. évi tevékenységéről (Károly Balázs):

 

A MartonGazda feladata alapvetően a meglévő létesítmények működésének biztosítása, tisztán tartása, a közterek rendezettségének fenntartása, rendezvények kiszolgálása, ami állandó és folyamatos teendőt biztosít, ezek közül az alábbiakat szeretnénk megjegyezni felsorolás szintjén:

 

 • A FORUM MARTINI havilap rendszeres kihordása,
 • Fák metszése, gallyazás a Sporttelep környékén és a Vasút utcában, majd az ágak ledarálása
 • Veszélyes fák kivágása és megmetszése emelőkosaras segítségével
 • Közvilágítási projekt támogatása és aktív részvétel
 • Árok takarítás, átereszek a Brunszvik utcában
 • Intézmények fűtésének programozása napi szinten
 • Szemétszedés, várostakarítás heti rendszerességgel
 • Rákóczi utcában bokrok, cserjék metszése, kapálása
 • Autók fóliázása, a céges arculat megjelenítésével
 • Kistraktor utánfutó felújítása
 • Orvosi rendelő palatető javítása
 • Levágott ágak, gallyak égetése
 • Várostábla javítás és újra kihelyezése (rovásírásos)
 • Kastély parkjában, illetve a város többi részén lévő padok festése, felújítása
 • Mulcs terítése a városban a virágok, cserjék alá
 • TSZ udvar épületének takarítása és átadása
 • Árokásás és vízelvezetés a Búza utca végén
 • Tátra utcában járda javítása
 • Létrák készítése a vízóra aknákba
 • Csobogó, szökőkút és locsolók beüzemelése
 • Gyomirtózás
 • Szent László úton 12 db fa kivágása
 • E.ON által megmetszett 3 db fa ágainak eltakarítása
 • 30 db fa ültetése, köztük a lakóparki játszótéren is
 • Rendezvények lebonyolításának támogatása (Tour de Hongrie, Hello Marton)
 • Rákóczi utcai telek tereprendezése és füvesítése, vízóra akna betonozása
 • Kerékpár szervizpont kialakítása, térkő és kihelyezés
 • Régi lámpatestek bontása
 • Tűzoltóság előtt és mögött tereprendezés
 • Napelemek beüzemelése után termelés nyomon követése
 • Orgona, Ady, Nyitrai és Jókai utcában útszegély kialakítás
 • Orvosi rendelő ajtóiba szellőző beépítése
 • Erdőhát útfeltöltés, útszegély nyírás
 • Óvodamúzeumban szennyvíz eldugulás kiküszöbölése
 • összesen 25 db fa kivágása a temetőben, Általános Iskolában és az Óvodában
 • Zászlórudak javítása
 • Tuber traktor szervizeltetése, hűtőcsere
 • Erdőháton a lekaszált gaz és ágak összegyűjtése
 • Rézsűvágó felszerelése a traktorra
 • Családsegítő nagytakarítása és udvarrendezése
 • Intézmények nagytakarítása
 • Tűzoltó szertár és Jókai sarkán lévő járdák javítása
 • Könyvtárban teakonyha összeszerelése
 • Okosmonitor javíttatása és beüzemelése
 • Suli sétány festése
 • Dreher kripta kitört felső ablakainak üvegezése
 • Dózsa György úti növényzet kiásása 150 m hosszan
 • Dózsa György úti projekt kereteként csövek szakadásának helyreállítása
 • Sétány feltöltése földdel és a kerítés vonalában virágok ültetése
 • Tulipánhagymák ültetése a viaduktnál
 • Árvácskák ültetése a főtéren
 • Padkák megtámasztása a Reaszfalt úton
 • 3 db pakolásgátló oszlop telepítése a mentőállomás előtti parkolónál
 • Dózsa György úti növényzet visszatelepítése (SPAR üzlet áram bekötése után)
 • Budai úti zöldséges elé virágládák telepítése
 • Fenyőfák kitelepítése a főtérre (közösségi díszítéshez)
 • Karácsonyi díszkivilágítás beüzemelése, új égősor a főtéren és a Dózsa György úton
 • Utak sózása, síkosság mentesítése

 

Számtalan rendezvény berendezésének kihelyezésében, elszállításában és takarításában és hangosításában közreműködtünk:

 • Heti rendszeres szombati piac+program rendezvényei, termelői vásárok, önkormányzati ünnepségek, nyári piknikek, Hello Marton, Művészeti iskola koncertjei, konferenciák, klubok, közösségek, futóverseny, gyereknap, táncgála, borünnep, közmeghallgatás, táborok, sportesemények, hazahívó-hazaváró, ballagás, koncertek

 

Heti rutinfeladataink mellett az alábbi projekteket valósítottunk meg a 2023-as évben:

 

Brunszvik Teréz Óvodában:

 • tankonyha szerelés
 • két szoba és két előtér festése
 • két teraszfestés
 • homokozóban lévő homok cseréje
 • fatuskók eltávolítása
 • faházak felújítása és festése
 • 3D-s kerítés és nagykapu javítása és készítése
 • rendszeres karbantartás
 • kerítésfestés

 

Brunszvik Beethoven Kulturális Központban:

 • Padlástéri raktár kialakítása gipszkartonból
 • Rendszeres és kiemelt rendezvények kiszolgálása
 • Hőszivattyú üzembe helyezése
 • BBK előtti padok gyalulása és festése
 • Két új kamera kiépítése a színpadnál (zongora figyelés)

 

Beethoven Általános Iskola területén:

 • Járólap burkolat javítás
 • Csőtörés feltárása és javítása
   

Művészeti Iskolában:

 • új párkányok elhelyezése
 • faljavítás és festés
 • polc hegesztés
 • polcrendszer, karnisok készítése
   

Temetőben:

 • kerítés kitakarítása és rendbetétele
 • elhalt tuják kivágása és fák felmetszése
 • tereprendezés
 • rendszeres takarítás
   

MartonGazda Telephelyen:

 • udvar takarítás
 • csarnok előtti kerítés építés, aszfaltozás
 • kúszókapu telepítése
 • buszöböl kialakítása és burkolása

 

Horváth Ottó Sportközpontnál:

 • műfüves pálya karbantartása
 • lámpaoszlopok alapjának kiásása és betonozása
 • árokásás, földkábel fektetése
 • lámpaoszlopok állítása, bekötés
 • hőszivattyú telepítése és beüzemelése
 • kapcsolószekrények telepítése
 • locsolórendszer beüzemelése és javítása

 

Tóth Iván Sportcsarnoknál:

 • vízzárás ás javítás beázás miatt
 • alumínium ajtók felülvizsgálata és javítása
 • csarnok oldalán kifolyó építése
 • öltözők festése

 

Energia megtakarítási projekt:

 

Az általunk üzemeltetett létesítményeknek az energiafelhasználását a 2023-as évben is folyamatosan figyeltük és mértük a megtakarítások mértékét. A beállításainknak és a felhasználók együttműködésének köszönhetően 2023-ban a teljes intézményhálózatot tekintve 33,15%-os gáz, illetve 18,8%-os villanyáram megtakarítást értünk el az elfogyasztott mennyiségeket illetően az előző évhez viszonyítva!

 

Szervezeti felépítésünk nem változott, de a karbantartói létszámot növeltük egy fővel, tekintettel az egyre gyarapodó intézményhálózatra és a nagy számú önkormányzati projektre és arra, hogy Eisenbacher Géza kollégánk egészségi állapota miatt tartós táppénzen volt. 

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete társaságunk tavalyi üzleti tervét 2023. áprilisában elfogadta el, első körben 225,5 millió forintos támogatási igénnyel. Ez az üzleti terv tavalyi évben egy ízben, november elején került módosításra. A módosított tervben megfogalmazott támogatási igény 263,4 millió forint volt, az eredménycél pedig éppen -40 millió forint. Ehhez még két külön döntéssel összesen 15,04 millió forint (májusban 8,0 millió kiemelt rendezvényekre, valamint decemberben 7,04 millió főleg út járda karbantartásra és jutalmazásra) átadott pénzeszköz érkezett, így összesen 278,475 millió forintot kapott az önkormányzattól társaságunk a működési feladatokra.

 

 

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

 

A 2023 novemberében elfogadott módosított MVK pénzügyi tervben szereplő (működési és projekt finanszírozással együtt) 278,5 milliós átadott pénzeszköz támogatás mellett 331,5 milliós bevételünk keletkezett külső forrásból. Ebben benne vannak azon intézmények közüzemi díjainak bevételei is, amit tovább számlázunk a martonvásári intézményeknek (Pl. Családsegítő épület).  Így az önkormányzati támogatás aránya 50% alá csökkent, persze ebben a 40 millióval kevesebb támogatás is szerepet játszott.

 

A társasághoz érkező bevételek tény számait, illetve az önkormányzati támogatás arányát az alábbi ábra mutatja be:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tény kiadásunk 2023 évben összesen 640,7 millió forint, melynek legnagyobb része a bérköltség, de a megnövekedett projektszám miatt az egyéb kiadások is nagyobb szeletet hasítottak ki, mint korábban. A pontos kiadás arányokat az alábbi ábra szemlélteti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bevételek és kiadások részletesebb főkönyv szerinti bontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

LIKVIDITÁS

 

A működésünk folyamatos biztosításához szükséges pénzmennyiség rendelkezésre állásának figyelésekor nem támaszkodhatunk a cég bankszámláján elkülönített 80 milliós ázsiós tőkeemelés összegére és a szintén külön bankszámlákon kezelt TAO pályázati támogatásokra , hiszen ezek nem szabad felhasználású keretek. Ezek nélkül is kell, hogy legyen elegendő pénz a működés biztosításához.

 

A negatív eredménycél természetesen a pénzállományunk változásán is nyomot hagyott, hiszen az eredménytartalék felhasználása érzékelhető. A januári kiinduló állapot és az év végi pénzállomány összege között 22,5 millió forint különbség volt, ennyivel kevesebb összeggel kezdhettük el a 2024-es naptári évet, mint egy évvel korábban.  Ez persze pénzáram szemléletben mutatja a pillanatnyi állapotot, tehát a számviteli eredményektől némiképpen ezért eltérhet, de a tendenciákat itt is lehet érzékelni.

 

Az alábbi diagram a havi likviditási helyzetünket mutatja irodánként (oszlopdiagramok), illetve összesítve (felső vonal), ami főleg a MartonGazda szempontjából nem volt minden pillanatban megnyugtató, de cégszinten stabil és kezelhető maradt egész év során. Fontos megemlíteni, hogy a 2022 év végén a Képviselő-testület által eldöntött tőkeemelés 80 millió forintja nem szerepel a diagramon, bár szükség esetén átmeneti segítséget jelenthetett volna.

 

 

 

Az ábra alapján elmondható, hogy a legkritikusabb időszak november elején volt, amikor a három irodában összesen 33,1 millió forint volt (TAO-s pénzek és tartalék nélkül). Tudván azt, hogy egy havi bérkerete a cégnek 22,3 millió forint, amit ebből kell kifizetni, ez nem igazán tűnik megnyugtatónak még akkor sem, ha tudjuk, hogy az önkormányzati havi támogatás (18 millió Ft) is a hónap első pár napjában érkezik, hiszen nem ritkák a milliós közüzemi számlák sem.

 

A MartonSport költségvetésének legmeghatározóbb bevételi forrása továbbra is a TAO támogatás, aminek maradéktalan megérkezése tudja stabilizálni a működést. Fontos azonban megemlíteni, hogy ezek a források nem szabadon felhasználható pénzállományt jelentenek, hanem a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítására kell felhasználni (ami a csapataink versenyeztetését és a létesítmények üzemeltetését jelenti), mert csak így tudunk vele elszámolni.

Összességében kijelenthető, hogy bár az eddigi legalacsonyabb szinten kezdtük a 2024-es évet,  likviditási nehézségünk nem adódott, folyamatosan tudtunk minden kiadást finanszírozni. Bízunk benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz.

 

 

 

SZÁMVITELI EREDMÉNY

 

 

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a számviteli mérleget és eredmény kimutatást, ami alapján  társaságunk, az MVK 2023. évi eredménye -30,7 millió forint volt. A veszteséges év nem ér minket váratlanul, hiszen eleve ezzel terveztünk. Tekintettel a -40 milliós eredménycélra, a pénzügyi teljesítményünk a tervezettnél 9,3 millió forinttal jobb lett.

Ez az összeg a korábban 47 millióra duzzadt eredménytartalékunkat ugyan csökkenti, de a jó gazdálkodás eredményeképpen nem is nullázta le teljesen. Az elkövetkező időszakra marad 16,5 millió forintnyi eredménytartalék. Ez az összeg a mérlegben a forrásoknál két szám  (a 16. és a 19. sor) összegéből olvasható ki.

 

A 3. sz. melléklet táblázata a főkönyvi számok alapján csoportosított kiadásokat és bevételeket mutatja be az utolsó oszlopban, melyeket az idei terv adatokkal és a 2022-es év számaival is össze tudunk hasonlítani. Itt az átadott pénzösszeget (278 millió) négy színessel kiemelt mező összegénél találhatjuk. A mérlegfőösszeg nagy mértékű (212 milliós) különbségét az adja, hogy a tervben még szerepeltek az önkormányzati projektek, melyekre érvényes szerződéseink voltak, de mivel nem valósultak meg, a tény oszlopban ezek a tételek már nem jelentek meg.

 

Mivel a tervezett működési kiadásaink a megkapott önkormányzati támogatásnál eleve nagyobbak voltak, nem áll fenn az az elmúlt három évben megszokott tendencia, hogy az átadott támogatás nem fogy el teljes mértékben, így visszafizetendő fel nem használt támogatás sem keletkezett. Ezt igazolja a 3. sz. melléklet, ahol feladatonként külön is fel van tüntetve a kért, a kapott támogatás és annak a felhasználása is. Itt látható, hogy a két támogatott iroda (kulturális és üzemeltetési iroda) tény számai is az eredetileg tervezett kiadásaink nagyságrendjével egyezik, a közös számviteli eredménye -41,49 millió forint. Ez sem meglepő, hiszen az üzemeltetési iroda működésébe terveztük felhasználni az eredménytartalékunk szükséges mértékét. A kulturális iroda negatív eredménye két ok miatt lehetséges: 1. a tavaszi Hello Marton költségvetése az eredeti támogatásokon jóval túlcsordult, de és annak a forrását később sem kértük el, bízva abban, hogy a céges működést így sem veszélyezteti, kigazdálkodható a költségvetésünkből, 2. A Piac+Program támogatási összegét a MartonGazda bevételei között jelenik meg, mert egy nagy része az ottani fizikai állomány hétvégi munkavégzésének finanszírozására megy el. A Kulturális Iroda bevételei viszont jelentősen emelkedtek a tavalyi mértékhez képest.

 

 A céges teljes eredményt úgy kapjuk meg, ha a három iroda eredményét összeadjuk, és mivel a MartonSport iroda 10,78 milliós pozitív eredményt ért el, így ezek összege a céges számviteli eredményünket a -30,7 millió forintra alakítja. A Sport iroda eredménye -, amely a negatív eredményt mérsékeli, - a bérleti bevételek kedvező alakulásában, az energia megtakarítási eredmények hatásában, illetve a tervezettnél enyhébb értékcsökkenési leírásban keresendő.
(A tervezett 13,5 millió helyett csak 10,0 millió eredménycsökkentő ÉCS volt).

A könyvelő által elkészített mérleg- és eredmény kimutatást, valamint a kiegészítő mellékletet a könyvvizsgáló asszony is felülvizsgálta és jóváhagyta. Könyvvizsgálói véleményét az előterjesztéshez csatoltuk 5. sz. mellékletként. 

 

 

ÖSSZEGZÉS

 

Mivel a 2023-as évben történt meg először, hogy nem kapta meg a teljes támogatási igényét a társaság, a korábbi évek teljesítményével való összevetés akkor válik lehetővé, ha a tervszámtól való eltérést vesszük alapul. Ez annyit jelent, hogy ha megkaptuk volna az összes tervezett kiadásra a fedezetet, akkor 40 millióval több kiadása lett volna az önkormányzatnak, a társaság eredménye pedig pozitív tartományban 9,3 millió forint nyereség lett volna.

Ez a korábbi évekkel már összevethető, ha némiképpen szerényebb eredmény, de az eddigi  tendenciába illeszthető. Az alábbi ábrán a cégösszevonás utáni számviteli eredményeket szemléltetjük:

 

 

 

Az MVK immáron 3 éves múltjának pénzügyileg nem ez a legjobban sikerült éve, de még itt is jóval a terven felül értünk célba. Az eddig években minden esetben pozitív teljesítményt sikerült elérni. Ebben a távlatban már elmondhatjuk, hogy az önkormány