Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

159/2024. (6. 25.) a Martonvásár, 1298/3 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

159/2024. (VI.25.) határozata

a Martonvásár, 1298/3 helyrajzi számú ingatlant

a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra,

illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen határozat melléklete szerinti feltételek szerinti adás-vételi jogügylettel kapcsolatban a Martonvásár, 1298/3 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: HÉSZ) foglaltak alapján megillető elővásárlási joggal nem kíván élni.

 

2) A Képviselő-testület – a HÉSZ mellékletével összhangban - a Martonvásár, 1298/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a tulajdonosváltozást követően is fenntartja elővásárlási jogát, és egyben felkéri a polgármestert, hogy annak ingatlan-nyilvántartásba történő fenntartása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1. pont – polgármester

                                                                       2. pont -  polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – 2024. szeptember 30.

 

/upload/files/03m_et_20240625_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_1298_3_6_7_ihatmell%C3%A9klet.pdf