Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

152/2024. (6. 18.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

152/2024. (VI.18.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a „földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

2. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal