Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

147/2024. (5. 28.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

147/2024. (V.28.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

18 ET

Javaslat a 2024. évi „Kiemelkedő iskolai tehetség” önkormányzati elismerés adományozására

2. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal