Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

170/2024. (6. 25.) a Martonvásár, 054/4 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

170/2024. (VI.25.) határozata

a Martonvásár, 054/4 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti, a kizárólagos tulajdonát képező Martonvásár 054/4 helyrajzi számú, kivett csatorna megnevezésű ingatlan megosztásáról készített változási vázrajzot, és a kialakuló 054/5 és 054/7 helyrajzi számú ingatlanokat a továbbiakban is kivett csatorna megnevezéssel, míg a kialakuló 054/6 helyrajzi számú ingatlant kivett magánút megnevezéssel kéri átvezetni az ingatlan-nyilvántartáson.

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. szeptember 30.

 

/upload/files/13m_et_20240625_aj%C3%A1nd%C3%A9koz%C3%A1sok_iiihatmell.pdf