Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

133/2024. (5. 28.) a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

133/2024. (V.28.) határozata

a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyelet működéséről és végzett tevékenységéről szóló, 2023. május – 2024. április időszakra vonatkozó éves beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

133/2024. (V.28.) határozat melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

a közterület-felügyelet 2023. évi Martonvásáron végzett tevékenységéről

(beszámoló a 2023. május – 2024. április időszakról)

 

Közterület-felügyelői munkámat, Martonvásár közigazgatási területén, gépjárművel, illetve szükség esetén gyalogosan végzem.

Munkám során, minden olyan szükséges felszerelés biztosított, ami a pontos és biztonságos munkához elengedhetetlen. Vezetőim támogató bizalmát nap, mint nap érzem. Probléma esetén, azonnali segítséget kapok.

 

Tavalyi beszámolómban említettem, hogy 2023.09.01.-től változnak a szabálysértési bírságtételek. Ez azt jelenti, hogy az eddigi kiszabható minimum 5.000 Ft, maximum 50.000 Ft bírsághatár, most minimum 6.500 Ft-ra, a maximum kiszabható helyszíni bírság összege pedig 65.000 Ft-ra emelkedett. Ezen kívül vannak olyan szabálysértések, amelyek fix összegűek.

A jogszabályok adta lehetőségekkel élve, a tavalyi évtől, a közigazgatási bírság kiszabásából befolyt összeg a Hivatal számlájára érkezik, ugyanúgy, mint a közösségi együttélés szabályait megszegők bírságolásakor is. Ez fokozott adminisztrációval jár, hiszen három bírságos csekktömbből kell dolgoznom. Jelentősebb többletmunka akkor jelentkezik, amikor az ügyfél nem ismeri el a jogsértést, vagy a gépjármű vezetője nem tartózkodik a helyszínen.

 

Folyamatos járőri jelenlétet biztosítok a város területén. Szabálytalanság, vagy jogsértés esetén, a cselekmény súlyának megfelelő intézkedést alkalmazom.

A helyi lakosok túlnyomó többsége tudja és ismeri a helyi szabályokat. Nagyobb gond az ide látogató vendégekkel van, akik sokszor másképp értelmezik a KRESZ táblák jelentését.

Mindennapos problémát jelentenek a MÁV parkolók közelében a szabálytalanul parkoló gépjárművek. Előszeretettel használják a zöldterületeket, vagy a közeli szűk utcákban a parkolást. Sokan megállnak a Vasút utcai körforgóban, ott teszik ki, vagy éppen várják a hozzátartozóikat. Természetesen tettenérés esetén intézkedést kezdeményezek a gépjárművezetővel szemben.

A Dózsa György úton a kihelyezett táblák és a felfestések ellenére sokan figyelmen kívül hagyják a tiltó táblákat és szabálytalanul parkolnak. A büntetési tételek jó részét az azon a szakaszon szabálytalanul parkolók fizették meg. (Talán most tavasz végére értették meg, hogy azon a szakaszon nem lehet parkolni. Remélem ez így is marad a nyár folyamán is, amikor nagyobb rendezvény, vagy a kutatóba látogatók száma megnő.)

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is folyamatos a gépjárműbe szerelt mozgókamerás ellenőrzés. Ezzel a technikával kivédhető, hogy a gépjárművel elkövetett szabálysértés esetén a gépjármű vezetője kibújjon a felelősségre vonás alól. A kamerák nagyon jó felvételeket rögzítenek, amiket egy esetleges eljárás keretén belül az eljáró szabálysértési hatóságnál be tudok nyújtani. Ellenőrzéseimet főleg az egyirányú és a behajtani tilos táblával ellátott utcákra fókuszálom.

Sajnos még mindig előfordulnak olyan gépjármű vezetők, akik figyelmen kívül hagyják a közlekedési táblákat. Legfőképpen akkor fordul elő ilyen jogsértés, amikor leterelés van az autópályáról. Az ilyen gépjárművezetők esztelenül keresik a menekülő útvonalakat, mindent szabályt áthágva, és figyelmen kívül hagyva minden KRESZ táblát. Az ilyen esetekben jó lenne, ha nagyobb létszámban lennének jelen a rendőrség részéről.

 

A kamion forgalommal kapcsolatban folyamatosan közös ellenőrzéseket végzünk a rendőr kollégákkal. Több esetben kaptam segítséget a polgárőrség tagjaitól is. Az ellenőrzés alá vont kamionok 90%-ban engedéllyel hajtanak be, vagy haladnak át városunkon. Természetesen az engedély nélküli behajtókkal szemben a jogszabálynak megfelelően járunk el. (Az együttműködés előnye a nagyobb számú martonvásári rendőri jelenlét és intézkedés, azonban a rendőri ellenőrzés során keletkező bírságtételek a rendőrséghez folynak be.)

De nem csak a kamionok ellenőrzésekor működöm együtt a rendőrséggel, hanem a mindennapok adta feladatok megoldásában is sok segítséget kapok a helyi rendőrség tagjaitól. Továbbra is jó a kapcsolatom a helyi körzeti megbízottal. Sokat végzünk közös járőrözést. A közös információ csere mindkettőnk számára hasznos.

 

Mindennapos az együtt működés a polgárőrökkel, akik sokszor segítik a munkámat. Főleg a hétvégeken tudnak segíteni, amikor a városba látogatók száma is jelentős.

Folyamatosan biztosítom reggelente az iskolába, óvodába menők biztonságos átkelését a kritikusabb gyalogátkelőhelyeken. Egyik napon a Szent László – Jókai, másik napon a Budai – Rákóczi kereszteződésében teljesítek szolgálatot.

Heti egy – két alkalommal reggelente ellenőrzöm a Szent László úti családsegítő területére, gépjárművel, engedély nélkül behajtókat is.

 

Napi szinten személyesen, vagy telefonon tájékoztatást adok a különböző problémákkal hozzám fordulóknak.

 

Az ingatlanok előtti közterületek rendben tartásának az ellenőrzése folyamatosan történik, kedd délelőttönként a hivatal további munkatársaival szervezetten. Kevés az az ingatlan tulajdonos, akit felszólító cédulával kell figyelmeztetni, túlnyomó részben rendben tartják az ingatlanuk előtti közterületet.

 

Az illegális tűzgyújtások, a bevezetett tilalom hatására, jelentősen csökkentek. Tűzgyújtási időpontokkal kapcsolatban sokan megkeresnek. Ez jó, mert legalább tájékozódnak és nem utolsó sorban, tudják, hogy be kell tartani a tűzgyújtási rendeletet. De itt is volt olyan eset, amikor a helyszínen kellett intézkednem.

 

Közterület, engedély nélküli használatával kapcsolatban a figyelmeztetésen kívül más intézkedési formát nem kellett alkalmaznom.

Egy esetben fordult elő, hogy Román állampolgárok, falragaszos hirdetésekkel ragasztották tele a kandelábereket, oszlopokat közlekedési táblákat. Szerencsére sikerült tetten érnem őket, majd a személyes adatok felvétele után, a már kiragasztott hirdetések leszedetni velük.

 

Járőrözéseim alkalmával, szabálytalan kutyasétáltatókkal szemben még nem kellet intézkedést kezdeményeznem. Az ide vonatkozó új rendeletünk, (mely a kutyapiszok felszedésére irányul) betartatására hívom fel az ebtartók figyelmét.

 

A jó idő beköszöntével, egyre több látogató keresi fel városunkat, főleg gépjárművel. A hétvégeken főleg az ő parkolási szokásaik jelentenek számomra jelentős ellenőrzési feladatot.

 

A kamera rendszer bevezetése óta folyamatos a kapcsolatom a Gárdonyi Rendőrség Igazgatásrendészeti Osztályával. Egy két esetben megkeresést kapok az Érdi rendőrkapitányságtól is. Ez sokszor a hétvégi, vagy a késő éjszakai időpontokban is történhet, ha azt az adott jogsértés súlya szükségessé teszi.

A városban folyó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, és az elmúlt időszakban történt rendőrségi igényeket figyelembe véve, szükséges lenne még a kamera-rendszer további bővítése.  Még legalább öt kamera pontot tudok megjelölni, ahol szükségét látom az új kamerák kihelyezésének. A „rosszfiúk” általában ismerik a még be nem kamerázott menekülő utakat, ahol sajnos büntetlenül el tudják hagyni településünket.

 

Ifi park, játszóterek, kemence környéke, templomkert napi szinten adnak feladatot. Magukról megfeledkezett fiatalok helyes útba igazítása, vagy éppen az indulataik csillapítása szokott történni az ellenőrzéseim alkalmával.

 

Folyamatos kapcsolatban vagyok a hivatal osztályaival. Probléma esetén segítem a munkájukat, jelenlétemmel biztosítom őket a helyszíni ellenőrzések alkalmával.

Különösen Gucsek István alpolgármester Úrral, napi szinten kölcsönös az információ csere.

 

Délutánonként, vagy hétvégeken, lovas járőr szolgálaton veszek részt a helyi lovas polgárőrség tagjaival is. Ellenőrzéseinket főleg a peremkerületeken végezzük.

 

2023. április hónaptól, 2024. április hónapig bezárólag, a munkám során, közel 200 darab figyelmeztető cédulát osztottam ki. Ehhez kapcsolódik 68 db helyszíni bírságos intézkedés, de több olyan eset történt, ahol a cselekmény súlya a figyelmeztetés szintjét érte el. Ezek közt a szabálytalanságok közt szerepel többek közt a közösségi együttélés szabályainak a megsértése is.

 

Helyszíni bírság kiszabását 75 esetben alkalmaztam, összesen 970.000 ezer Ft összegben. Ezek felbontásban:

 • Kamion vezetőjével szemben, 7 esetben intézkedtem, összesen 79.000 Ft összegben.
 • Megállni tilosban elkövetett szabálysértés 36 eset, 366.000 Ft összegben.
 • Gépjárművel járdán való parkolás 10 esetben, 105.000 Ft összegben.
 • Rokkant parkoló jogszerűtlen használata miatt, 4 eset, 260.000 Ft összegben.
 • Zöldterületen való parkolás, 2 esetben, 20.000 Ft összegben.
 • Buszmegállóban való parkolás, 3 esetben, 36.000 Ft összegben.
 • Lakó pihenő övezetbe való jogtalan behajtás, 3 esetben, 26.000 Ft összegben.
 • Várakozni tilos táblánál parkolás, 3 esetben, 26.000 Ft összegben. Behajtani tilos 1 esetben, 13.000 Ft összegben.
 • Körforgalomban való megállás, 1 esetben, 13.000 Ft összegben.
 • Kapukijáróban való parkolás 5 esetben, 26.000 Ft összegben.

 

Szabálysértési feljelentést 14 esetben alkalmaztam az illetékes hatóságok felé. Ezt az intézkedési formát akkor alkalmazom, amikor az ügyfél nem ismeri el a jogsértést, és nem fogadja el a helyszíni bírságot. Szabálysértési bírság végrehajtását 4 esetben kértem az illetékes rendőrkapitányságtól, mert a gépjármű vezetője, a jogosan kiszabott helyszíni bírságot nem fizette meg határidőre.

Közigazgatási eljárást 1 esetben kezdeményeztem, gépjárművel elkövetett szabályszegés miatt.

 

A közúti közlekedés kisebb fokú megsértése miatt, 46 esetben küldtem fizetési felszólító levelet a szabálytalanul parkoló gépjármű tulajdonosa felé. Ők azok a gépjármű vezetők, akik az intézkedésem pillanatában nem tartózkodnak a helyszínen, és a bírságot a távollétükben szabom ki.

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak a megszegése miatt tett intézkedések:

 • Közterületen, szabálytalanul tárolt gépjármű, elszállítása a város közigazgatási területéről, 1 esetben történt.
 • Állattartási szabályok be nem tartása miatt, 1 fővel szemben kezdeményeztem közigazgatási eljárást.
 • A közösségi együttélés szabályainak a megszegése miatt 9 esetben szabtam ki helyszíni bírságot, gépjárművel, ebből zöldterületen való parkolás miatt 98.000 Ft összegben.  Szintén zöldterületen való parkolás miatt, 15 fővel szemben kezdeményeztem közigazgatási eljárást.
 • Összesítésként, a helyi rendeletünkben foglaltak alapján, 25 fővel szemben kezdeményeztem intézkedést, megközelítőleg 248.000 Ft összegben.

 

A Gárdonyi RK részére, kamera felvételek kiadása 7 esetben történt. Kamera rendszerrel kapcsolatos észrevétel 4- esetben történt a szolgáltató felé.

 

Az intézkedéseim alkalmával, mindig a jogszabályoknak megfelelően járok el. Elsődlegesen nem a büntetés kiszabása a célom, hanem a cselekmény megelőzése. Persze vannak olyan helyzetek, jogsértések, ahol nem nagyon mérlegelek, ilyen esetekben a jogsértés súlyának megfelelő szankciót alkalmazom.

Munkám során, minden olyan feltételek biztosítottak, ami nagyban segítik a nyugodt és biztonságos munkavégzést.

Megkell jegyeznem, és itt meg is köszönöm a vezetőim töretlen támogatását irányomban.

 

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

 

Martonvásár, 2024. április 15.

 

                                                                                                                     Tóth Tibor

                                                                                                             közterület-felügyelő