Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

175/2024. (6. 25.) „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

175/2024. (VI.25.) határozata

„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évben „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” címet adományoz DR. GYULAY GYULA LEVENTE részére,

a nagyközség várossá válásában szerzett múlhatatlan érdemeiért, a város szellemi, erkölcsi és anyagi megújításában végzett önzetlen, odaadó, fáradhatatlan munkájáért.

 

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az elismerés átadására a 2024. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerüljön sor.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. augusztus 20.