Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

155/2024. (6. 25.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

155/2024. (VI.25.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a Beethoven Alapítvány kérelmének támogatására

2. napirend

02 ET

Javaslat a Golden Tiger’s Kung-Fu Club SE beszámolójának elfogadására az önkormányzat által 2024. évben nyújtott egyedi támogatás felhasználásáról

3. napirend

03 ET

Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos döntéshozatalra

4. napirend

04 ET

Javaslat a folyékony hulladékszállítási szerződés felülvizsgálatára

5. napirend

05 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

6. napirend

 

Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal