Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére nyújtott 2023. évi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról
A Martonvásárért Alapítvány LEADER projektjének finanszírozásáról
a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2023. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
egyes bérleti szerződések módosításainak elfogadásáról
a 093/12 és 093/56 kivett saját használatú utak megosztásáról
a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
Martonvásár Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 191/2014. (XI.25.) Kt. számú határozat módosításáról
a 2024. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció elfogadásáról
a 2021.-2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció végrehajtásáról szóló elszámolás elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról
a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
Kevenet-Internet Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítás elfogadásáról
a gárdonyi rendőrkapitány kinevezésének véleményezéséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
vagyonnyilatkozatok leadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 2024. évi támogatásáról
a Golden Tiger’s Kung Fu Club Sport Egyesület támogatásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről
az önkormányzat kezelésében levő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról, módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a civil szervezetekkel való 2023. évi együttműködésről szóló beszámolója elfogadásáról
közművelődési megállapodások megkötéséről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft – MartonKult Iroda 2024. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervének elfogadásáról
az önkormányzati közgyűjtemények 2023. évi beszámolójának és 2024. évi munkatervének elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntés meghozataláról
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Fejér Vármegyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kuno Emlékéremre történő felterjesztésről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott 2023. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2023. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére - a karmester és szakmai vezető díjazására - átadott 2023. évi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai elszámolásának elfogadásáról
a Szent László Völgye Lovas Egyesület részére nyújtott egyedi támogatás beszámolójának elfogadására
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
az Embertársainkért Alapítványnak 2023. évben nyújtott egyedi önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat által 2023. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester célfeladatairól
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester célfeladatairól
a polgármester 2024. évi szabadságáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
egyes bérleti szerződések módosításainak jóváhagyásáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
a településkép védelméről szóló 5/2018 (IV.1) rendelet módosításának előkészítéséről
a járóbeteg szakellátási feladat társulás avagy önkormányzati költségvetési szerv részére átadására
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (gyógyszertár ingatlan, vagy annak egy része értékesítésével való egyet nem értés)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (törzstőke emelésével egyetértés)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (törzstőke felemelése, elsőbbségi jog gyakorlásával)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (ázsiós tőkeemelés támogatása, részvétel nélkül)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (ázsiós tőkeemelésben részvétel)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (a működési támogatás elutasítása)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (a teljes tartozás lakosságarányos elosztása működési támogatásként)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (a tartozás 50%-a megfizetésének arányos elosztása működési támogatásaként)
a Fejér Vármegyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 2024/2025. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2024/2025. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetéről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az óvodavezető kinevezésének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról
Nemes József képviselő érintettségéről
a Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosításáról
a képviselők 2023. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a polgármester 35 éves jubileumi jutalmáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról