Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

158/2024. (6. 25.) Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

158/2024.(VI.25.) határozata

Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor polgármestert – erről szóló bejelentése nyomán, személyes érintettsége miatt – a „Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos döntéshozatalra (a Martonvásár 1298/3, 1298/6 és a 1298/7 helyrajzi számú ingatlanokat a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondás, illetőleg annak továbbiakban is történő fenntartása) tárgyú döntéshozatalból kizárja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal