Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

132/2024. (5. 28.) a mezőőri beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2024. (V.28.) határozata

a mezőőri beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőri feladatok 2023. évi ellátásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

132/2024. (V.28.) határozat melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

a 2023-as évben végzett martonvásári mezőőri tevékenységről

 

A 2023-as év elteltével időszerűvé vált az éves beszámoló, amely jó alkalom áttekinteni az elvégzett munka eredményeit és hiányosságait. Több mint egy évtizede folytatott mezőőri munkám tapasztalata alapján elmondhatom, hogy az eredményes munka érdekében nagyon fontos, hogy a társszervezetekkel (rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelet, hegybíró) együttműködve történjen a megelőző és felderítő tevékenység, amely a mezőőri feladatok fővonalát képezi.

A továbbiakban beszámolok ezen szervezetekkel való közös munkánkról, eredményeiről,  illetve javaslatot teszek arra, hogyan lehetne az együttműködés eredményességét tovább növelni.

A rendőrséggel, mint a kiemelt helyi rendvédelmi szervvel, folyamatos és jó az együttműködésünk. Kölcsönösen informáljuk egymást a felmerülő problémákról, konkrét megoldandó esetekről. Tanácsokat és hasznos információkat kérünk és adunk egymásnak, sok esetben naponta frissítve is az infókat, megkönnyítve így egymás munkáját.

Ilyen eset volt a tavalyi év folyamán, amikor a rendőrség már több napon keresztül figyelt két kisteherautót, amelyek az állomás mögötti erdőből szoktak rendszeresen megjelenni. Mivel lakossági bejelentés alapján észlelték, megkerestek, tájékoztattak erről, én pedig tudomásukra hoztam, hiszen ismertem a szóban forgó két járművet és annak vezetőit, hogy a VADEX megbízásából csemeteültetést végeznek az állomás mögötti erdőrészben.

Az Erdészeti Hivatallal jól kiépített kapcsolatom van, folyamatosan tájékoztatnak a soron levő vagy éppen betervezett erdei munkákról (vágás, ritkítás, szállítás, telepítés) illetve közlik az arra jogosultak, kinevezettek nevét, autók rendszámait és a munkálatok idejét. Ennek a kapcsolatfelvételnek én voltam a kezdeményezője, miután órákig, napokig követtem autónyomokat a területen. Az erdészeten kívül a magántulajdonosokkal is kapcsolatban állok, arra figyelmeztetve és kérve őket, hogy ezeket a bejelentéseket (megbízott munkás, tevékenység jellege, időtartama, stb.) saját érdekükben tegyék meg. Ezen kérésem vonatkozik a terményekre is, sőt újabban a trágyaszarvasokra (trágyadomb) is, mivel előfordult, hogy illetéktelenek helyeztek el trágyát külterületen, nem saját telkén. Egyesek sajnos szemétdombnak gondolják a trágyadombot, amit utána körülményes vagy lehetetlen a szeméttel való keveredés miatt kiszórni a termőföldekre.

A vadkárok mértéke nem mutatott változást tavaly sem az előző évekhez képest, ami annak is tulajdonítható, hogy a vadállomány stabil, illetve a vadásztársaságok is jó szakmai munkát végeznek.

Az utak állapota a korábbi évekhez képest végre látványosan javult. Régebben csak kevés tulajdonos foglakozott az utak javításával, karbantartásával, és leginkább csak sitt kategóriájú töltéseket végeztek, aztán évről-évre javult a helyzet, és azt tapasztalom, hogy jó minőségű utakon lehet most már biztonságosan közlekedni.

Évek óta kiemelem beszámolómban a Martongazda NpKft. dolgozóival való együttműködésemet, amely hagyományosan jó. Az ő segítségükkel sikerül minden évben 10-15 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervezni, megszűnteteve azokat az úgynevezett gócpontokat, ahol sajnos még mindig megjelenik az illegálisan kirakott szemét.

A közterület felügyelő kollégával igyekszünk úgy szervezni a mindennapi munkánkat, hogy minden héten legalább két alkalommal tudjunk közösen járőrözni bel- és külterületen egyaránt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átbeszéljük az előző hét tapasztalatait, majd közös bejárást tartunk a szükséges bel-és külterületi helyeken. Nagyon hasznos és jó dolog, hogy a közterületes kolléga lovagolni is tud, így lóháton is szoktunk együtt járőrözni.

A polgárőrséggel szoros kapcsolatot ápolok már évek óta, ami szintén kölcsönösen hasznos. Tájékoztatjuk egymást az eseményekről, esetleges incidensekről, negatív jelenségekről.

A lovas polgárőrökkel gyakran járőrözünk együtt 2-4 lóval néhány órán keresztül, így be tudunk járni olyan területeket is, amelyek gyalog vagy terepjáró autóval nehezen megközelíthetők.

További rendszeres tevékenységem közé tartozik a keddenkénti település bejárás közösen a polgármesteri hivatal építésügyi kollégáival illetve néha a közterület felügyelővel. A bejárás során felszólítjuk az elhanyagolt, a város /utca összképét romboló telektulajdonosokat, hogy a következő napokban, de legkésőbb az egy hét múlva esedékes szemléig hozzák rendbe (fűnyírás, gallyazás, stb..) saját telkeiket, azok előkertjeit, észrevételeink betartásával. Téli időszakban a síkosság mentesítés, hó eltakarítás elvégzésére, fontosságára figyelmeztettük néhány városlakónkat, telektulajdonosunkat.

Amennyiben olyant tapasztalunk, ami saját hatáskörben megoldható és az önkormányzatra háruló feladat (kátyú, hiányzó közúti tábla, áteresz problémák, stb.), értesítjük az önkormányzat Műszaki Osztály illetékes dolgozóit vagy a Martongazda NpKft. vezetőit és javaslatokat teszünk a megoldásokra.

Az Önkormányzat Adóügyi, Gyámügyi Osztály dolgozóit is rendszeresen szoktam kiszállítani olyan helyszínekre, ami nehezen megközelíthető (Orbán hegy, Kismarton, Erdőhát) vagy helyismeret hiányában fordulnak hozzám, kérve a segítségemet.

 

 

Martonvásár, 2024. április 16.

Csiki Botond

mezőőr