Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: OROSZ JÓZSEF
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: STEFKOVITS FERENCNÉ
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: FARKAS ERZSÉBET
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: DR. PIMPER LÁSZLÓ
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: GÁBOR ATTILA
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: MUNDI ANDRÁS
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: LIPOVICS JÓZSEF TAMÁS
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: GYURMAN ATTILA
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: VARGA FERENC
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: SZIGETI ZOLTÁN
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: NEMES JÓZSEF
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: KUNA FERENC
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: DR. GYULAY GYULA
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: TÓTH ANDRÁS MIKLÓSNÉ
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: HORVÁTH BÁLINT
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: GUCSEK ISTVÁN
vagyonnyilatkozatok leadásáról
a Gárdonyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására megbízott személyről
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközségnek ingatlanok telekkönyvi rendezéséhez nyújtott támogatás végelszámolása
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására és a beszámolási határidő módosítására
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
az Embertársainkért Alapítvány részére nyújtott élelmiszeradomány felhasználásának elfogadásáról
a Martonvásári Sport Klub részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Forum Martini főszerkesztőjének tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester 2021. évi célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester 2021. évi célfeladatairól
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi rendezvénytervéről
közművelődési megállapodások megkötéséről
a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodás módosításáról és kiegészítéséről
a Településszerkezeti Terv módosításáról
munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
a Martonvásár, 1243/F hrsz-ú ingatlant érintően Toporán Miklósnéval kötött bérleti szerződés módosításáról
a Martonvásár, 1062 hrsz-ú ingatlant érintően a Marton Fruit Kft-vel kötendő bérleti szerződésről
a Martonvásár, 1078 hrsz-ú ingatlant érintően Tóth Tiborral kötendő bérleti szerződésről
a Martonvásár, 885/6 hrsz-ú ingatlant érintően a NAGY-KÚT Bt-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról
a Martonvásár, 42 hrsz-ú ingatlant érintően a Viszló Trans Kft-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról
2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Pályázat benyújtásáról a „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” c. (TOP-3.2.1-16) felhívásra
2021/2022. tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzetről és működési területről
a Fejérvíz Zrt. ázsiós tőkeemelésében való részvételről és alapszabályának módosításáról
a Fejér Megyei Önkormányzat díjaira történő felterjesztésről
a martonvásári 1905/1 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő ajándékozásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlan részét érintő bérleti szerződés kiegészítéséről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. részére ingó vagyonelemek haszonkölcsönbe adásáról
a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően a Mundi Medical Bt.-vel kötendő bérleti előszerződésről
2021. évi likviditási hitel felvételéről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjének jogviszonyával kapcsolatos döntésekről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének módosításáról
az Úszónemzet program helyszín kijelölésére vonatkozó javaslatról
a Tündérkert ’97 Kft.-vel „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” c. közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
az Apha-vet Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
a képviselők 2020. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról
Gucsek István alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről
Gucsek István alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a 2020. évi rendezvényterv kiegészítéséről
az F-Építő Generál Zrt.-vel „Térségi Szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról
a Martonvásári Sport Klub támogatásáról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról és véleményezési szakasz lezárásáról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításának véleményezési szakaszában tett módosítások elfogadásáról
2021. évi finanszírozási és keretszerződések elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
közmeghallgatás tartásáról
a Képviselő-testület 2021. évi Munkatervéről
az iskolatej program folytatásáról
a helyi tömegközlekedés ellátásáról
egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a helyi adórendelettel kapcsolatos kormányhivatali javaslatról
Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének IV. módosításáról
a Fejérvíz Zrt. rendkívüli közgyűlésén szavazatok leadásáról
................. törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő .................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.......... törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról