Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

7/2019. (1. 24.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2019. (I.24.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend                       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

2. napirend                       Tájékoztató az önkormányzat megvalósult beruházásairól és fejlesztési terveiről

3. napirend                       Egyebek – Lakossági hozzászólások, észrevételek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal