Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

64/2019. (3. 26.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

64/2019. (III.26.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      01.ET     Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2018. évi alakulásáról

2. napirend      02.ET     Javaslat a Brunszvik sétány használatáról szóló megállapodás megkötésére

3. napirend      03.ET     Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 1077/3 hrsz.-ú ingatlan és felépítményei vonatkozásában (Sétáló utcai ingatlan és Szolgáltató Ház)

4. napirend      04.ET     Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására

5. napirend      05.ET     Javaslat a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

6. napirend      06.ET     Javaslat az Apha-vet Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására

7. napirend      07.ET     Javaslat a Martonvásár, 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálására

8. napirend      09.ET     Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

9. napirend      10.ET     Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

10. napirend    11.ET     Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez kapcsolódóan az államháztartáson kívüli forrás átvételére és államháztartáson kívüli és belüli forrás átadására vonatkozó szabályokról szóló rendelet megalkotására

11. napirend    12.ET     Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről

12. napirend    13.ET    Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2018. évi eseményeiről

13. napirend    14.ET     Beszámoló a civil szervezetekkel való 2018. évi együttműködésről

14. napirend    15.ET     Beszámoló az önkormányzati alapítványok 2018. évi működéséről

15. napirend    16.ET     Javaslat a „Martonvásárért” Alapítvány kuratóriumi tagjának, illetőleg titkárának jelölésére

16. napirend    17.ET     Javaslat a Rákóczi Szövetség kérelmének támogatására

17. napirend    18.ET     Beszámoló a 2018. évi Magyar Népdal Napja rendezvény szakmai és pénzügyi teljesítéséről

18. napirend    22.ET     Tájékoztató a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi munka- és szolgáltatási tervéről

19. napirend    24.ET     Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a polgármester szabadságáról

20. napirend                  Egyebek

                                     

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal