Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

68/2019. (3. 26.) használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (Takarékszövetkezet épülete és környezete)

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

68/2019. (III.26.) határozata

használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár,

1077/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (Takarékszövetkezet épülete és környezete)

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy határozatlan időtartamra az Egészségház könnyebb megközelíthetősége érdekében használatba veszi a Martonvásár belterület, 1077/2 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett épület”-hez tartozó 162,2 m2 területű udvart (a továbbiakban: kert), melynek érdekében használati megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt a B3 TAKARÉK Szövetkezettel.

2.) A Képviselő-testület vállalja az 1.) pont szerinti ingatlanrész rendezését, melyhez a 2019. évi anyagi fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésben a 400 millió forintos kormányzati támogatás terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodáshoz kapcsolódóan a még szükséges egyeztetéseket folytassa le, és az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalomtól nem jelentős tartalmi eltéréssel - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - a Megállapodást írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1. pont – azonnal

                                                                                  2. pont - folyamatos

3. pont – 2019.04.30.