Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

12/2019. (2. 12.) fedezet biztosításáról a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárásban

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2019. (II. 12.) határozata

fedezet biztosításáról a „Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények

részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” című közbeszerzési eljárásban

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a „Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” című közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlati ár után számított éves bekerülési költség növekedés fedezetére támogatási igényt nyújt be az illetékes miniszterhez.
  2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti támogatás elbírálásáig a kiadások hiányzó fedezetét, 17.726.000.-Ft-ot a 2019. évi költségvetésében szereplő általános tartalékból biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: 2019.05.31.