Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

66/2019. (3. 26.) a Brunszvik sétány használatáról szóló megállapodás megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

66/2019. (III.26.) határozata

a Brunszvik sétány használatáról szóló megállapodás megkötéséről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában álló, Martonvásár belterület 176 hrsz-ú, természetben 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. szám alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) átvezető Brunszvik sétány kialakítása, a 1521/2018. (X. 17.) Korm. határozatban foglalt célok megvalósítása és eredményes végrehajtása érdekében a jelen határozat melléklete szerinti megállapodást köti a Magyar Tudományos Akadémiával, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközponttal.

2.) A Képviselő-testület a megállapodásban foglaltak anyagi fedezetét a Belügyminisztérium által BMÖGF/1162-1/2018. iktatószámú támogatói okiratban Martonvásár Város Önkormányzata részére biztosított 400.000.000,- Ft támogatás terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti megállapodást írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1. pont – azonnal

                                                                                  2. pont - folyamatos

3. pont – 2019.04.15.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_KT20190326_MTA-Brunszvik%20s%C3%A9t%C3%A1ny%20meg%C3%A1llapod%C3%A1s_jkv_2am.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_KT_20190326_MTA_Brunszvik%20s%C3%A9t%C3%A1ny%20meg%C3%A1llapod%C3%A1s_jkv_2bm.pdf