Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

67/2019. (3. 26.) használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/3 hrsz-ú ingatlan és felépítményei vonatkozásában (Sétáló utcai ingatlan és Szolgáltatóház)

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

67/2019. (III.26.) határozata

használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/3 hrsz-ú ingatlan

és felépítményeit vonatkozásában (Sétáló utcai ingatlan és Szolgáltatóház)

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy 15 év határozott időtartamra az Egészségház könnyebb megközelíthetősége érdekében használatba veszi a Martonvásár belterület, 1077/3 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépített terület” megnevezésű, 649 m2 területű ingatlan területéből a felépítményeken kívüli, földhasználati joggal nem terhelt 194,8 m2 nagyságú területet (a továbbiakban: kert) használati díj megfizetése mellett az alábbiak szerint:

  1. Martonvásár, belterület 1077/3 hrsz-ú ingatlan 12/40 tulajdoni hányada tekintetében:

Jogosult neve: Cseprekál Márton Károly, használati díj éves összege: 35.000,- Ft.

  1. Martonvásár, belterület 1077/3 hrsz-ú ingatlan II/6. alatt bejegyzett (jelenleg még néhai Ekkert Béla Miklósné nevén lévő) mindösszesen 5/40 tulajdoni hányad tekintetében:

Jogosult neve: Ekkert Béla Miklós, használati díj éves összege: 12.000,- Ft.

  1. Martonvásár, belterület 1077/3 hrsz-ú ingatlan 5/40 tulajdoni hányada tekintetében:

Jogosult neve: Végi Ferencné, használati díj éves összege: 12.000,- Ft.

  1. Martonvásár, belterület 1077/3 hrsz-ú ingatlan 9/40 tulajdoni hányada tekintetében:

Jogosult neve: Martoni Százszorszép Szolgáltató Kft., használati díj éves összege: 14.000,- Ft.

  1. Martonvásár, belterület 1077/3 hrsz-ú ingatlan 5/40 tulajdoni hányada tekintetében:

Jogosult neve: Bogdán Csaba Lajos, használati díj éves összege: 8.000,- Ft.

  1. Martonvásár, belterület 1077/3 hrsz-ú ingatlan 4/40 tulajdoni hányada tekintetében:

Jogosult neve: Kántor Ildikó, használati díj éves összege: 35.000,- Ft.

2.) A Képviselő-testület vállalja az 1.) pont szerinti ingatlanrész rendezését, melyhez a 2019. évi anyagi fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésben a 400 millió forintos kormányzati támogatás terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megállapodáshoz kapcsolódóan a még szükséges egyeztetéseket folytassa le, és az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalomtól nem jelentős tartalmi eltéréssel - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - a Megállapodást írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal, 2. pont - folyamatos

3. pont – 2019.04.30.