Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

11/2019. (2. 12.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2019. (II.12.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      01.ET  Javaslat a gyermekétkeztetés ellátására kiírt közbeszerzés elbírálására

2. napirend      02.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek megállapítására

3. napirend      03.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására

4. napirend      04.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására

5. napirend      06.ET  Javaslat egyes közterületek értékesítésére

6. napirend      07.ET  Javaslat a szociális rendelet felülvizsgálatára

7. napirend      08.ET  Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására

8. napirend      10.ET  Javaslat az iskolai felvételi körzethatárok megállapításának előzetes véleményezésére

9. napirend      11.ET  Javaslat a helyi közművelődési rendelet felülvizsgálatára

10 napirend     12.ET  Javaslat a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosítására

11. napirend                19.ET  Beszámoló a 2018. évi önkormányzati szociális- és ösztöndíj pályázatokról

12. napirend    20.ET  Javaslat az illegális hulladék elhelyezés visszaszorítására való törekvés támogatására

13. napirend                21.ET  Beszámoló egyes, a Képviselő-testület által 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásáról

14. napirend    22.ET  Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által szervezett 2019. évi Csángó Bál támogatására

15. napirend           23.ET       Javaslat a „Martonvásárért” Alapítvány kérelmének támogatására

16. napirend                24.ET  Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására

17. napirend                25.ET  Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságának megállapítására, az önkormányzati vezetők tárgyévi célfeladatainak meghatározására, egyéb munkáltatói döntések meghozatalára

18. napirend                27.ET  A Gazdasági Bizottság elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról, köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről

19. napirend    28.ET  Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

20. napirend                           Egyebek

 

ZÁRT ülés:

1. napirend      29.ET  Javaslat a 2019. évi önkormányzati elismerések adományozására

2. napirend      30.ET  Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. ÁSZ vizsgálatához kapcsolódó intézkedésre

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal