Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

70/2019. (3. 26.) az Alpha-vet Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

70/2019. (III. 26.) határozata

az Apha-vet Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alpha–Vet Állatgyógyászati Kft-vel (telephelye: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) 2015. október 02. napján kötött gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását 2019. április 01. napi hatállyal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal köti meg.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti szerződésmódosításból fakadó esetleges többletköltségeket a 2019. évi költségvetés általános tartalékából biztosítja.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződésmódosítás megkötésére.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1. pont – azonnal,

2. pont – folyamatos,

3. pont – 2019.03.31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/06_KT_20190326_ALPHA%20VET_szerzm%C3%B3d_jkv_4m.pdf