Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

50/2024. (2. 13.) az önkormányzati közgyűjtemények 2023. évi beszámolójának és 2024. évi munkatervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

50/2024. (II.13.) határozata
az önkormányzati közgyűjtemények 2023. évi beszámolójának és 2024. évi
munkatervének elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2023. évi tevékenységéről szóló, a határozat 1. mellékletét képező beszámolóját elfogadja.
  2. A Képviselő-testület a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett Martonvásári Városi Könyvtár
  1. 2023. évi tevékenységéről szóló, a határozat 2., 3. és 4. mellékletét képező beszámolóját, valamint
  2. a határozat 5. és 6. melléklete szerinti 2024. évi munkatervét

elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, MVK NKft. ügyvezetője
A határozat végrehajtásának határideje: 1.) és 2.) a) pont - folyamatos, 2.) b) pont -2024.12.31.

 

/upload/files/05m_ET_20240213_1mell%C3%A9klet%20Martonv%C3%A1s%C3%A1ri%20%C3%93vodat%C3%B6rt%C3%A9neti%20Gy%202023%20besz%C3%A1mol%C3%B3.docx

/upload/files/05m_ET_20240213_2mell%C3%A9klet%20Martonv%C3%A1s%C3%A1ri%20V.%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r%202023.%20besz%C3%A1mol%C3%B3%201.%20fenntart%C3%B3%20r%C3%A9sz%C3%A9re.docx

/upload/files/05m_ET_20240213_3mell%C3%A9klet%20Martonv%C3%A1s%C3%A1ri%20V.%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r%202023.%20besz%C3%A1mol%C3%B3%202.%20k%C3%B6zponti.docx

/upload/files/05m_ET_20240213_4mell%C3%A9klet%20Martonv%C3%A1s%C3%A1ri%20V.%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r%202023.%20besz%C3%A1mol%C3%B3%203.%20k%C3%B6zponti%20mutat%C3%B3k.xlsx

/upload/files/05m_ET_20240213_5mell%C3%A9klet%20Martonv%C3%A1s%C3%A1ri%20V.%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r%202024.%20munkaterv%201.%20k%C3%B6zponti%20sz%C3%B6veges.docx

/upload/files/05m_ET_20240213_6mell%C3%A9klet%20Maronv%C3%A1s%C3%A1ri%20V.%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r%202024.%20munkaterv%202.%20k%C3%B6zponti%20mutat%C3%B3k.xlsx