Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

77/2024. (3. 25.) Martonvásár Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 191/2014. (XI.25.) Kt. számú határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

 Képviselő-testületének
77/2024.(III.25.) határozata
Martonvásár Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló
191/2014. (XI.25.) Kt. számú határozat módosításáról

 

Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:

 1. Martonvásár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 191/2014. (IX.25.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet módosítja.
 2. A szerkezeti terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint:
 • Közjóléti erdő terület bővítése a vasút északi oldalán,
 • Kertvárosias lakóterület kijelölése a település központjától délre,
 • Településközpont terület kijelölése a település központjától északra,
 • Vízgazdálkodási terület bővítése a Hunyadi utcától keletre
 1. A Településszerkezeti terv 7.3. Kerékpáros közlekedésről szóló fejezetének Tervezett elemeit tartalmazó listája kiegészül az alábbi sorral:
 • Martonvásár területén az Estike utcától a Brunszvik útig, a Szent László utca – 650/3 hrsz.- 650/4 hrsz. – Deák Ferenc utca – Rákóczi Ferenc utca – Dreher utca nyomvonalon tervezett kerékpáros útvonal.
 1. A Településszerkezeti Terv 6. melléklete szerinti szerkezeti tervlap hatályát veszti, helyébe jelen határozat 1. melléklete szerinti szerkezeti tervlap (TSZT-M10) lép.
 2. Jelen módosítás során Martonvásár területfelhasználási változása a következők szerint alakul:

Módosítási feladat

Terület mérete (ha)

TSZT módosítás

Hatályos terv szerinti terület-felhasználás

Tervezett terület-felhasználás

1.

Közjóléti erdő terület kijelölése

0,08

Lk

Ek

2.

Kertvárosias lakóterület kijelölése

0,68

Lf

Lke

3.

Településközpont terület kijelölése

0,69

Gksz

Vt

5.

Vízgazdálkodási terület kijelölése

0,02

Gksz

V

Összesen

1,47

 

 

 

 

 1. A módosítás során a Településszerkezeti Terv 3. melléklete szerinti területi mérlege az alábbiak szerint változik:

TERÜLETI MÉRLEG változása A TSZT SZERINT

Területfelhasználási kategória

ha

%

Közigazgatási területe: 3125,30 ha

Beépítésre szánt terület

 

Kisvárosias lakóterület

Lk

4,48

0,14%

Kertvárosias lakóterület

Lke

102,06

3,27%

Falusias lakóterület

Lf

79,36

2,53%

Településközpont terület

Vt

29,54

0,95%

Kereskedelmi szolgáltató terület

Gksz

74,37

2,36%

Egyéb Ipari terület

Gip-e

214

6,85%

Különleges terület

K

27,78

0,89%

Beépítésre nem szánt terület

Zöldterület

Zkk

10,02

0,32%

Erdőterület

E

179,86

5,76%

Általános mezőgazdasági terület

2080,09

66,56%

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

53,09

1,70%

Vízgazdálkodási terület

V

33,94

1,09%

Vasút terület

Köv

36,76

1,18%

Közlekedési terület

Köu

137,96

4,41%

Különleges beépítésre nem szánt terület

Kb

63,59

2,03%

           

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos