Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

67/2024. (2. 13.) a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
67/2024. (II.13.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításával kapcsolatban úgy határoz, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges, mivel a tervezett módosítások várható környezeti hatása nem jelentős.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal