Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

75/2024. (3. 25.) a 2021.-2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció végrehajtásáról szóló elszámolás elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

75/2024. (III.25.) határozata

a 2021.-2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció végrehajtásáról szóló elszámolás elfogadásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadásáról szóló 64/2022. (III. 22.) határozatának, valamint a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadásáról szóló 113/2021. (V. 25.) határozatának végrehajtásáról szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerint.

2. A Képviselő-testület a 2021-2022. évekre megjelölt, de jelen határozat időpontjáig végre nem hajtott, mellékletben ekként megjelölt feladatok teljesítését megszünteti, az ezekre fel nem használt források átcsoportosíthatók.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/05m_ET_20240325_%C3%B6nkorm2024feladatok_Ihat_mell%C3%A9klet.xlsx