Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

76/2024. (3. 25.) a 2024. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

76/2024. (III.25.) határozata

a 2024. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció elfogadásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint a 2024. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepciót elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri az ingatlanokat használó költségvetési szervek, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetőjét, hogy a határozat melléklete szerinti feladatok végrehajtása iránt 2024. év során intézkedjenek.

3. A Képviselő-testület elfogadja jelen határozat 2. melléklete szerinti finanszírozási szerződést, és felhatalmazza a polgármestert, és egyben a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése képviseletében eljárva az ügyvezetőt az aláírására.

4. A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben foglaltakra tekintettel felhatalmazza a polgármestert az 1. mellékletben foglalt egyes feladatok végrehajtása során az egyes feladatok közötti átcsoportosítási döntések meghozatalára a 250 000 000 Ft-os keretösszegen belül, valamint a becsült összegeket nem meghaladó beszerzési eljárásokban a döntéshozatalra, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont: polgármester, 2. pont: intézményvezetők, ügyvezetők, 3. pont: polgármester, ügyvezető, 4. pont: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2024. december 31., 3. pont: 2024. március 31., 4. pont: 2024. december 31.


/upload/files/05m_ET_20240325_%C3%B6nkorm2024feladatok_IIhat_2mell.docx

/upload/files/05m_ET_20240325_%C3%B6nkorm2024feladatok_IIhat_mell%C3%A9klet_v.xlsx