Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

49/2024. (2. 13.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntés meghozataláról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

49/2024. (II.13.) határozatai

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntés meghozataláról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva - a cég ügyvezetője, Tóth Balázs Károly személyi alapbérét havi bruttó 1 162 500 Ft-ban, azaz egymillió-egyszázhatvankétezer-ötszáz forintban állapítja meg 2024. január 1-jétől és munkaszerződése ennek megfelelő módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

/upload/files/04m_ET_20240213_%C3%BCgyvezet%C5%91_d%C3%ADjaz%C3%A1s_mell%C3%A9klet.doc