Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

80/2024. (3. 25.) egyes bérleti szerződések módosításainak elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

80/2024. (III.25.) határozata

egyes bérleti szerződések módosításainak elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
  1. a Mundi Medical Bt.-vel a Martonvásár, 1078 helyrajzi szám alatt található, természetben: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1/A. Egészségházban található 6, 28 m2 nagyságú helyiség bérletére megkötött helyiség bérleti szerződésmódosítást jelen határozat 1. melléklete és
  2. a Mundi Medical Bt.-vel a Martonvásár, 182/3 (korábban 182 és 182/1) helyrajzi szám alatt található, természetben: 2462 Martonvásár, Dózsa György út 6-10. Térségi Szolgáltatóházban található 142,81 m2 nagyságú helyiség bérletére megkötött helyiség bérleti szerződésmódosítást jelen határozat 2. melléklete és
  3. a Pannónia Szíve Alapítvánnyal a Martonvásár, 182/3 (korábban 182 és 182/1) helyrajzi szám alatt található, természetben: 2462 Martonvásár, Dózsa György út 6-10. Térségi Szolgáltatóházban található 32,18 m2 nagyságú helyiség bérletére megkötött helyiség bérleti szerződésmódosítást jelen határozat 3. melléklete szerint elfogadja.
  4. a Vantage Towers Zrt.-vel a Martonvásár, 1220/3 helyrajzi számú ingatlan bérletére megkötött bérleti szerződésmódosítást jelen határozat 4. melléklete szerint elfogadja.
  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt bérlőkkel a bérleti szerződések módosításait a jelen határozat szerinti alapvető tartalommal megkösse.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár, 1220/3 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása ügyében a Magyar Telekom Nyrt.-vel – figyelembe véve az ingatlan többi bérlője által fizetett bérleti díj összegeket – legalább nettó 1 500 000 Ft/év bérleti díj meghatározásával folytassa a tárgyalásokat, azzal, hogy a jogcím nélküli használat idejére is arányos fizetési kötelezettség kerüljön előírásra.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/09m_ET_20240325_b%C3%A9rleti%20szerz%C5%91d%C3%A9s%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok%20elfogad%C3%A1sa_1mell%C3%A9klet.doc

/upload/files/09m_ET_20240325_b%C3%A9rleti%20szerz%C5%91d%C3%A9s%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok%20elfogad%C3%A1sa_2mell%C3%A9klet.doc

/upload/files/09m_ET_20240325_b%C3%A9rleti%20szerz%C5%91d%C3%A9s%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok%20elfogad%C3%A1sa_3mell%C3%A9klet.doc

/upload/files/09_ET_20240325_b%C3%A9rleti%20szerz%C5%91d%C3%A9s%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok%20elfogad%C3%A1sa_4mell%C3%A9klet.pdf